Aktualności

Wdrażanie założeń nowego Statutu
Opublikowano:   18 October 2019

1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy. ustawa z dnia 20 lipca

Koordynator ds. DOI
Opublikowano:   16 October 2019

W związku z planowaną długą nieobecnością mgr Doroty Traczewskiej, od 7 października 2019 r. do 31 marca 2020 r., wydziałowym koordynatorem ds. DOI będzie dr Dominika Lewandowska-Rodak, adiunkt w Instytucie Anglistyki (e-mail: d.lewandowska10@uw.edu.pl).

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin
Opublikowano:   16 October 2019

Uprzejmie informujemy, iż trwają wybory członków 22 Rad Naukowych Dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół

Oferta pracy w projekcie naukowym
Opublikowano:   07 October 2019

Ze szczegółami oferty można zapoznać się tutaj.

Wystawa z okazji 75. rocznicy śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944)
Opublikowano:   05 August 2019

W dniu 3 sierpnia 2019 r. minęła 75. rocznica śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944), twórcy anglistyki warszawskiej, neofilologa. W holu budynku Wydziału Neofilologii na Dobrej 55 udostępniono wystawę poświęconą tej postaci. Wirtualna wersja wystawy dostępna jest również na stronie Wydziału Neofilologii – [link]

W związku z wystawą poświęconą prof. Tretiakowi poszukujemy spadkobierców praw autorskich
Opublikowano:   23 July 2019

W związku z przygotowywaną wystawą w 75. rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944) Wydział Neofilologii poszukuje spadkobierców majątkowych praw autorskich do następujących materiałów: fotografii przedstawiającej Andrzeja Tretiaka znajdującej się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (akc. 294); fotografii przedstawiającej pocztówkę Budynku Porektorskiego z lat dwudziestych XX wieku znajdującej się w

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Konferencja Młodych Naukowców
Opublikowano:   07 October 2019

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW informuje doktorantów o zbliżającej się Konferencji Młodych Naukowców. Wszelkie informacje podane są pod adresem  https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja    


Dyżury Kierownika SD w okresie semestru zimowego roku akademickiego 2019/20
Opublikowano:   01 October 2019

Szanowni Doktoranci, informujemy, że dyżury Kierownika Studium doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej w czasie trwania semestru zimowego roku akademickiego 2019/20 odbywać się będą we wtorki, w godz. 10.15 – 11.15, w pokoju 2.047 (ul. Dobra 55).


Przedłużanie legitymacji doktoranckich
Opublikowano:   03 September 2019

Szanowni doktoranci, informujemy o możliwości przedłużania legitymacji doktoranckich na rok akademicki 2019/2020. Dotyczy to wyłącznie osób, które do końca sierpnia rozliczyły rok akademicki 2018/2019. Przedłużanie legitymacji możliwe jest w godzinach otwarcia Sekretariatu SD, tj. wtorki i czwartki, g. 10.00-15.00.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2019/20
Opublikowano:   29 August 2019

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 lipca macie Państwo możliwość aplikowania przez system USOS o stypendia naukowe rok akademicki 2019/20. Przed wypełnieniem wniosku proszę pamiętać o sprawdzeniu, na którym roku akademickim aktualnie się Państwo znajdujecie – do momentu rozliczenia roku akademickiego 2018/19 proszę nie aplikować o stypendia na rok


Konferencja Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 – 29 października, Warszawa
Opublikowano:   07 August 2019

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 będzie miało na celu omówienie i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Podczas EFA 2019 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi:   procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z


“Acta Humana” – nabór tekstów
Opublikowano:   29 July 2019

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do X numeru, którego temat przewodni brzmi: NEGACJA Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma. Proponujemy następujące rozwinięcia tematu


Więcej wpisów...