Aktualności Studium Doktoranckiego

Odwołanie dyżuru Kierownika Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   16 lutego 2017

Uprzejmie informujemy, ze dnia 8 marca br. oraz 29 marca br. odwołujemy dyżur Pani dr hab. Marii Załęskiej. W pilnych sprawach prosimy zgłaszać się drogą mailową na adres Studium Doktoranckiego: <doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl>.


Opublikowano:   08 lutego 2017

PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH  I NIEODEBRANYCH DOTYCHCZAS INDEKSÓW !!!


Zapisy na zajęcia z lingwistyki Wprowadzenie metodologiczne.
Opublikowano:   08 lutego 2017

Przypominamy naszym doktorantom pierwszego roku (oraz tym, którzy mieli rok zaliczony warunkowo) o obowiązku zaliczeniu zajęć z metodologii  wynikającym z programu studiów. Zajęcia dla literaturoznawców prowadzi prof. Barbara Kowalik, zajęcia dla językoznawców prof. Andrzej Bogusławski. Na zajęcia zapisuje sekretariat studiów doktoranckich..


Stypendium dla najlepszych doktorantów
Opublikowano:   24 stycznia 2017

Proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji stypendialnych dot. stypendium dla najlepszych doktorantów  do sekretariatu Studium Doktoranckiego.


Decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego.
Opublikowano:   09 stycznia 2017

Uprzejmie zapraszam osoby, które składały wnioski o stypendium doktoranckie i o zwiększenie stypendium doktoranckiego po odbiór decyzji stypendialnych w godzinach urzędowania sekretariatu. Nadal oczekujemy na decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów i socjalne.


Nowe godziny dyżurów Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii i przyjmowania interesantów w sekretariacie Studium
Opublikowano:   20 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin dyżurowania Kierownika Studium Doktoranckiego – począwszy od 1 stycznia 2017 będzie się on odbywał w środy w godzinach od 15.00 do 16.30 w pok. nr 2047 w budynku przy ul. Dobrej 55. Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie Studium Doktoranckiego. Począwszy od 1 stycznia


Więcej wpisów...