Aktualności

Institute of English Studies Student Essay Prize
Opublikowano:   04 kwietnia 2017

Instytut Anglistyki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń w ogólnouniwersyteckim konkursie na esej – termin: 31 maja 2017. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IA.    

Europejska Przestrzeń Kulturowa (EPQ) kino – „kultura poruszona”
Opublikowano:   27 marca 2017

Europejska Przestrzeń Kulturowa (EPQ) kino – „kultura poruszona”, – odbędzie się w dniach 13-14 maja 2017 r. w Warszawie.

Wydział Neofilologii w kierunkowym rankingu QS
Opublikowano:   14 marca 2017

16 kierunków studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. Neofilologia znalazła się w przedziale pomiędzy 101 a 150 miejscem. Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę, m.in. opinie na temat uczelni w

Oferta pracy przy projekcie badawczym na stanowisku doktoranta-stypendysty
Opublikowano:   06 marca 2017

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje dwóch kandydatów/kandydatek na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym pt. “Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz“. Szczegóły oferty znajdują się tutaj: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=175193

Oferta pracy w projekcie badawczym
Opublikowano:   21 lutego 2017

Instytut Anglistyki poszukuje kandydatki(a) na stanowisko doktoranta / stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”. Ze szczegółami oferty zapoznasz się tutaj.

Kolejny sukces Wydziału Neofilologii w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016
Opublikowano:   16 czerwca 2016

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego – już po raz drugi z rzędu – zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2016 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber – b. prezes PAN, a w jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki – przewodniczący PKA, prof. Bogusław Smólski

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Odwołanie dyżuru Pani dr hab. Marii Załęskiej, Kierownika Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   13 kwietnia 2017

Uprzejmie informuję, że Pani dr hab. Maria Załęska odwołuje swój dyżur w dniu 10 maja br., z powodu wyjazdu na konferencję. W pilnych sprawach proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną.


Odwołanie dyżuru Kierownika Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   16 lutego 2017

Uprzejmie informujemy, ze dnia 8 marca br. oraz 29 marca br. odwołujemy dyżur Pani dr hab. Marii Załęskiej. W pilnych sprawach prosimy zgłaszać się drogą mailową na adres Studium Doktoranckiego: <doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl>.


Opublikowano:   08 lutego 2017

PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH  I NIEODEBRANYCH DOTYCHCZAS INDEKSÓW !!!


Zapisy na zajęcia z lingwistyki Wprowadzenie metodologiczne.
Opublikowano:   08 lutego 2017

Przypominamy naszym doktorantom pierwszego roku (oraz tym, którzy mieli rok zaliczony warunkowo) o obowiązku zaliczeniu zajęć z metodologii  wynikającym z programu studiów. Zajęcia dla literaturoznawców prowadzi prof. Barbara Kowalik, zajęcia dla językoznawców prof. Andrzej Bogusławski. Na zajęcia zapisuje sekretariat studiów doktoranckich..


Stypendium dla najlepszych doktorantów
Opublikowano:   24 stycznia 2017

Proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji stypendialnych dot. stypendium dla najlepszych doktorantów  do sekretariatu Studium Doktoranckiego.


Decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego.
Opublikowano:   09 stycznia 2017

Uprzejmie zapraszam osoby, które składały wnioski o stypendium doktoranckie i o zwiększenie stypendium doktoranckiego po odbiór decyzji stypendialnych w godzinach urzędowania sekretariatu. Nadal oczekujemy na decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów i socjalne.


Więcej wpisów...