“Acta Humana” – nabór tekstów

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do X numeru, którego temat przewodni brzmi: NEGACJA

Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

• Bunt – kontestacja – sprzeciw;

• Koncepcje i praktyki oporu;

• Strategie uniku, wycofania się, odmowy;

• Pozycja autora wobec rzeczywistości;

• Bohater kontra rzeczywistość. Bohater kontra struktura;

• Antybohaterowie nowymi protagonistami;

• Fenomen „złej” sztuki; • „Na przekór” – w kontrze do kultury, rzeczywistości;

• Negacja i progres (np. zmiany gatunkowe, spór o feminatywy);

• Koncepcja artystycznej krytyki i krytyki artystycznej krytyki (Boltanski, Chiapello);

• Moralne katharsis w sztuce – o niemożności moralitetu;

• Ostateczność, horyzont negacji (np. eschatologia, apokalipsa);

• Negacja i demokratyczność

• Negacja w języku (np. mowa nienawiści, język polityki, działania ideologii, język reklamy);

• Negacja a przestrzeń. Obszary „dominujące” a peryferie i półperyferie;

• Zjawisko negacji w teorii i metodach badawczych. Kwestionowanie paradygmatów badawczych.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 31 października 2019 r.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl. Kontakt mailowy: redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl


Data publikacji: 29 lipca 2019