Badanie warunków studiowania – ankieta dla obecnych doktorantów

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów prosimy o wypełnienie ankiety przez obecnych doktorantów

 

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

W odpowiedzi na toczące się dyskusje dotyczące przemian systemu szkolnictwa wyższego oraz roli doktorantów w tym systemie Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się zadania opisania sytuacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.

Przygotowaliśmy ankietę, która ma na celu poznanie Waszych opinii na temat przebiegu Waszej pracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z promotorami, członkami grup badawczych i innymi współpracownikami. Prosimy gorąco o wypełnienie kwestionariusza nie później niż do 21 sierpnia 2017 r. Uzyskane wyniki badań zostaną zaprezentowane na ogólnopolskim kongresie i pomogą poprawić jakość studiów doktoranckich. 

Dziękujemy za poświęcenie nam cennego czasu. Ankieta powinna zająć nie więcej niż 25 minut. Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną przedstawiane tylko w zbiorczych zestawieniach. Prosimy więc o udzielenie szczerych odpowiedzi. Dzięki nim uda nam się trafnie opisać rzeczywistość odbywania studiów doktoranckich na UW.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/285549/badanie-warunkow-studiowania-na-studiach-iii-stopnia-na-uniwersytecie-warszawskim.html


Data publikacji: 09 sierpnia 2017