Zebranie wyborcze – 7 maja g. 16.00 17 kwietnia 2019

ZEBRANIE WYBORCZE

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii UW

uprzejmie zaprasza

innych (niesamodzielnych) nauczycieli akademickich

Wydziału Neofilologii,

o których mowa w § 2 pkt 2 Statutu UW, na zebranie wyborcze, które odbędzie się w dniu

7 maja 2019 r. o godz. 16.00

w sali 3.014 w budynku przy ul. Dobrej 55.

 

Na zebraniu przeprowadzone będą wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020:

  • kandydata do Senatu UW;
  • dwóch członków Kolegium Elektorów UW.

 

Informuję, że zgodnie z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu UW czynne prawo wyborcze na Uniwersytecie Warszawskim przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

 

Uprzejmie proszę o przyniesienie na zebranie dokumentu tożsamości.

 

 

dr hab. Zbigniew P. Możejko                                            Warszawa, dn. 16 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Neofilologii

 


obrona pracy doktorskiej mgr Tatiany Konderak 16 kwietnia 2019

w dniu 7 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w sali nr 1.024 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Tatiany Konderak
pt. „Specyfika edukacji obcojęzycznej dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie języka francuskiego)”.

promotor – prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, UW

recenzenci – prof. dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, UP w Krakowie

dr hab. Bernadeta Wojciechowska, UAM w Poznaniu

Praca doktorska jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW


Propozycje postanowień Statutu UW 15 kwietnia 2019

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW”. Uwagi można przesyłać do dnia 25 kwietnia br., wypełniając formularz.

Dokument będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW. Na podstawie wyników tej dyskusji oraz nadesłanych uwag opracowany zostanie „Projekt Statutu UW”. Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach. Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz związkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/propozycje-postanowien-statutu-uw


obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Fućek 04 kwietnia 2019

w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.15 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Fućek
pt. „Der Balkankonflikt in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik in den Jahren 1991-2008“/ Konflikt bałkański w literaturze i publicystyce niemieckojęzycznej w latach 1991-2008/

 

promotor – prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago, UW

recenzenci – prof. dr hab. Edward Białek, UWr.

dr hab. Katarzyna Nowakowska, UW

Praca doktorska dostępna jest w Repozytorium UW


Nagroda GADIF dla Instytutu Romanistyki

Szanowni Państwo,

z ogromną radością informujemy, że dnia 29 marca br. Instytut Romanistyki otrzymał nagrodę za całokształt działalności w zakresie promowania kultury francuskojęzycznej w Polsce.

Co roku nagrodę przyznaje grupa GADIF (grupa Ambasad, Przedstawicielstw i Instytucji Frankofońskich w Polsce), a podczas uroczystości wręczyli ją Pani Ambasador Kanady, Leslie Scanlon, i Ambasador Francji, Pierre Levy.
Uroczystość otworzył Prorektor ds. Naukowych dr hab. Maciej Duszczyk. Wydział reprezentowała Prodziekan ds. Naukowych prof. dr hab. Ewa Geller.

Podczas wystąpienia Dyrektor Instytutu dr hab. Maciej Smuk podziękował w imieniu wszystkich, 45 pracowników IR, za dostrzeżenie i docenienie działalności i metamorfoz, zmierzających do jeszcze bardziej interdyscyplinarnego nauczania i wprowadzania nowych form dydaktycznych.

Podczas piątkowego spotkania dwie ambasady oraz liceum francuskie wyraziło zainteresowanie ściślejszą współpracą z Instytutem, do której wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.

Gratulujemy!


obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Łapickiej 01 kwietnia 2019

w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.30 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Łapickiej
pt. Przeobrażenie historii Hiszpanii i Europy XX wieku albo dialog ze współczesnością w twórczości dramatopisarskiej i teatralnej Juana Mayorgi

 

promotor – prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs, UW

recenzenci – prof. dr hab. Anna Sawicka, UJ

prof. dr hab. Justyna Ziarkowska, UWr.

Praca doktorska dostępna jest w Repozytorium UW