Funkcjonowanie Wydziału “w obszarze czerwonym” 19 października 2020

Uprzejmie informujemy, iż Rektor UW w dniu 16 października br. wydał zarządzenie nr 233 w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym wszystkie zajęcia na Wydziale Neofilologii będą prowadzone w trybie zdalnym aż do odwołania.

Informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych Instytutów i Katedr Wydziału:

Instytut Anglistyki 

Instytut Germanistyki

Instytut Romanistyki 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Katedra Hungarystyki 

Katedra Italianistyki 

Na wyżej wymienionych stronach internetowych znajdują się również informacje dotyczące trybu pracy Sekretariatów poszczególnych Jednostek oraz sposobu kontaktowania się.

 


7th Young Linguists’ Meeting in Poznan (YLMP 2021): 3rd Call for Papers 12 października 2020

7th Young Linguists’ Meeting in Poznan (YLMP 2021) will take place on 23-25 April 2021. The conference will be organized by the Faculty of English, Adam Mickiewicz University, Poznan. The leitmotif of YLMP2021 is: “Rethinking language and identity in the multilingual world”

We welcome submissions in the following areas:

• psycholinguistics
• neurolinguistics
• clinical linguistics
• cognitive linguistics
• sociolinguistics and discourse studies
• language teaching methodology
• translation studies
• experimental pragmatics
• experimental syntax
• phonology and phonetics

PLENARY SPEAKERS:

• Wouter Duyck (Ghent University): “Bilingual disadvantages (reading) and advantages (cognitive control)”
• Katarzyna Jankowiak (Adam Mickiewicz University, Poznan): “Rethinking the role of the native and non-native language in the bilingual brain”
• Julien Perrez (University of Liège): “Metaphor studies as a bridge between linguistics and political science: Theoretical implications and methodological challenges”
• Helen Sauntson (York St John University): “Rethinking gender and sexuality in the classroom: A corpus-based discourse analysis of classroom interaction”

WORKSHOPS:

• Robert Lew (Adam Mickiewicz University, Poznan): “Gentle introduction to R for language analysis”
• Julien Perrez (University of Liège): “Introduction to Corpus Linguistics: Theoretical and methodological basics”
• Helen Sauntson (York St John University): “Language and sexuality in schools: A practice-oriented workshop”
• Cassandra Smith-Christmas (National University of Ireland, Galway): “The negotiated nature of language and identity”

IMPORTANT DATES:
Main submission deadline for all abstracts: 13th November 2020
Notification of acceptance for papers and posters: 11th January 2021
Registration deadline: 28th February 2021
YLMP 2021: 23-25 April 2021

For more information, please visit our website:
www.ylmp2021.amu.edu.pl


Wyniki czterech konkursów na stanowiska stypendystów w projekcie NCN 2019/35/B/HS2/02236 01 września 2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem projektu OPUS 18 „Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2019/35/B/HS2/02236), realizowanego na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1 września 2020, wyłoniono stypendystów (doktorantów i asystentów badawczych) w projekcie – wyniki konkursów.


Funkcjonowanie Wydziału od dnia 25 maja 2020 r. w związku ze stanem epidemii 30 maja 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, co następuje:

  • od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów w skróconych godzinach pracy:

– Dziekanat: pon.-pt., godz. 09.00-14.00

– Sekcja Ekonomiczno-Finansowa: pon.-pt., godz. 09.00-14.00

– Kierownik obiektów Dobra 55, Oboźna 8 mgr Krystyna Kochman: pon.-pt., godz. 08.00-12.00

– Sekcja Informatyczna: praca zdalna, proszę wyłącznie o kontakt pod adresem it@wn.uw.edu.pl lub w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu (22) 552-60-66 (możliwe nagranie wiadomości głosowej)

– Sekretariat Studium Doktoranckiego: wt., czw., godz. 09.00-14.00

Rekomenduje się, by wszelkie sprawy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie we wskazanych godzinach dyżurowania. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, proszę przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów równocześnie należy przesyłać pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Dokumenty papierowe, w szczególności finansowe, należy przesyłać pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Przez Kancelarię Ogólną UW będzie też kierowana poczta z Dziekanatu i Sekcji Ekonomiczno-Finansowej do Jednostek Wydziału.

  • zajęcia dla studentów odbywają się w formie zdalnej. Instytuty i Katedry Wydziału ogłosiły na swoich stronach internetowych informacje dotyczące zajęć prowadzonych w tej formie. Informacje na stronach internetowych Jednostek:

Instytut Anglistyki 

Instytut Germanistyki

Instytut Romanistyki 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Katedra Hungarystyki 

Katedra Italianistyki

  • Sekretariaty i Biblioteki poszczególnych Jednostek Wydziału pracują w trybie dyżurowym, a informacje dotyczące kontaktowania się z nimi znajdują się na ich stronach internetowych.
  • W uzasadnionych przypadkach wejścia do budynków Uniwersytetu użytkowanych przez Wydział są możliwe, z zachowaniem warunków sanitarnych uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów w sprawie koronawirusa SARS-COV-2 na stronie uniwersyteckiej, gdzie znajdą też Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19.


“Równoważni” na UW 22 października 2019

W październiku ruszyła kampania społeczna “Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a zarazem wszyscy są w niej równoważni. To oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, a osoby, które jej doświadczają znajdą na uczelni wsparcie.

Zachęcamy do śledzenia kampanii na stronie internetowej (http://rownowazni.uw.edu.pl/wszyscy-jestesmy-rownowazni/) oraz w mediach społecznościowych.

 


Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) 22 lutego 2019

 

 

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.