Funkcjonowanie Wydziału od dnia 16 marca 2020 r. w związku ze stanem epidemii 13 marca 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, uprzejmie informujemy, co następuje:

  • od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Dziekanat, Sekcja Ekonomiczno-Finansowa, Sekretariat Studium Doktoranckiego nie przyjmują interesantów, a pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów wraz ze skróconymi godzinami pracy:

Dziekanat:
pon.-pt., godz. 09.00-14.00

Kierownik obiektów Dobra 55, Oboźna 8:
mgr Krystyna Kochman
pon., śr., pt., godz.08.00-12.00

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa:
pon.-pt., godz. 09.00-14.00

Sekcja Informatyczna:
praca zdalna; prosimy o kontakt pod adresem it@wn.uw.edu.pl lub w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu (22) 552-60-66 (możliwe nagranie wiadomości głosowej)

Sekretariat Studium Doktoranckiego:
praca zdalna; prosimy wyłącznie o kontakt pod adresem doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać drogą elektroniczną jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów równocześnie należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW.

Dokumenty papierowe, a w szczególności finansowe, należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW.

  • zajęcia dla studentów odbywają się w formie zdalnej. Instytuty i Katedry Wydziału ogłosiły na swoich stronach internetowych informacje dotyczące zajęć prowadzonych w tej formie:

Instytut Anglistyki (także studia filologiczno-kulturoznawcze)

Instytut Germanistyki (także helwetologia – studia szwajcarskie)

Instytut Romanistyki 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Katedra Hungarystyki 

Katedra Italianistyki

  • Sekretariaty i Biblioteki poszczególnych Jednostek Wydziału pracują zdalnie, a informacje dotyczące kontaktowania się z nimi znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Instytutów/Katedr.

Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefoniczną we wskazanych godzinach dyżurowania. Dane kontaktowe pracowników administracji wydziałowej znajdują się w zakładce “Kontakt”.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów w sprawie koronawirusa SARS-COV-2 na stronie uniwersyteckiej, gdzie znajdą też Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19.


Wybory 2020 na UW 16 stycznia 2020

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze. Aktualne informacje dotyczące wyborów na Wydziale Neofilologii znajdą Państwo w zakładce “Wybory 2020-2024” (https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/wybory-2020-2024/). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonych tam uchwał Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Ponadto informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.


“Równoważni” na UW 22 października 2019

W październiku ruszyła kampania społeczna “Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a zarazem wszyscy są w niej równoważni. To oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, a osoby, które jej doświadczają znajdą na uczelni wsparcie.

Zachęcamy do śledzenia kampanii na stronie internetowej (http://rownowazni.uw.edu.pl/wszyscy-jestesmy-rownowazni/) oraz w mediach społecznościowych.

 


Wdrażanie założeń nowego Statutu 18 października 2019
1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął w głosowaniu podczas posiedzeń 19 i 26 czerwca najważniejsze uniwersyteckie dokumenty. Przyjęcie nowego Statutu i Regulaminu Studiów oraz uchwalenie Regulaminów szkół doktorskich związane jest z dostosowaniem uczelni do zapisów obowiązującej od jesieni 2018 roku Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.


Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) 22 lutego 2019

 

 

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.