Institute of English Studies Student Essay Prize 04 kwietnia 2017

Instytut Anglistyki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń w ogólnouniwersyteckim konkursie na esej – termin: 31 maja 2017.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IA.

IES_essay_prize

 

 


Europejska Przestrzeń Kulturowa (EPQ) kino – „kultura poruszona” 27 marca 2017
  1. Europejska Przestrzeń Kulturowa (EPQ) kino – „kultura poruszona”,odbędzie się w dniach 13-14 maja 2017 r. w Warszawie.

Wydział Neofilologii w kierunkowym rankingu QS 14 marca 2017

16 kierunków studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. Neofilologia znalazła się w przedziale pomiędzy 101 a 150 miejscem. Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę, m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań. Autorzy rankingu ocenili ponad 4,4 tys. uczelni, spośród których do zestawienia zakwalifikowało się ponad 3,3 tys. uniwersytetów. Ostatecznie w rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 1117 instytucji.

Więcej informacji o rankingu kierunkowym QS.


Oferta pracy przy projekcie badawczym na stanowisku doktoranta-stypendysty 06 marca 2017

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje dwóch kandydatów/kandydatek na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym pt. “Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz“.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj:
https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=175193


Oferta pracy w projekcie badawczym 21 lutego 2017

Instytut Anglistyki poszukuje kandydatki(a) na stanowisko doktoranta / stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”. Ze szczegółami oferty zapoznasz się tutaj.


Kolejny sukces Wydziału Neofilologii w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 16 czerwca 2016

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego – już po raz drugi z rzędu – zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2016 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber – b. prezes PAN, a w jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki – przewodniczący PKA, prof. Bogusław Smólski – b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka – b. rektor UJ, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP.

Więcej informacji na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/