Wdrażanie założeń nowego Statutu 18 października 2019
1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął w głosowaniu podczas posiedzeń 19 i 26 czerwca najważniejsze uniwersyteckie dokumenty. Przyjęcie nowego Statutu i Regulaminu Studiów oraz uchwalenie Regulaminów szkół doktorskich związane jest z dostosowaniem uczelni do zapisów obowiązującej od jesieni 2018 roku Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.


Koordynator ds. DOI 16 października 2019

W związku z planowaną długą nieobecnością mgr Doroty Traczewskiej, od 7 października 2019 r. do 31 marca 2020 r., wydziałowym koordynatorem ds. DOI będzie dr Dominika Lewandowska-Rodak, adiunkt w Instytucie Anglistyki (e-mail: d.lewandowska10@uw.edu.pl).


Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Uprzejmie informujemy, iż trwają wybory członków 22 Rad Naukowych Dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW: https://www.uw.edu.pl/rady-naukowe-dyscyplin-kompetencje-liczebnosc-sposob-wylaniania.


Oferta pracy w projekcie naukowym 07 października 2019

Ze szczegółami oferty można zapoznać się tutaj.


Wystawa z okazji 75. rocznicy śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944) 05 sierpnia 2019

W dniu 3 sierpnia 2019 r. minęła 75. rocznica śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944), twórcy anglistyki warszawskiej, neofilologa. W holu budynku Wydziału Neofilologii na Dobrej 55 udostępniono wystawę poświęconą tej postaci. Wirtualna wersja wystawy dostępna jest również na stronie Wydziału Neofilologii – [link]


W związku z wystawą poświęconą prof. Tretiakowi poszukujemy spadkobierców praw autorskich 23 lipca 2019

W związku z przygotowywaną wystawą w 75. rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944) Wydział Neofilologii poszukuje spadkobierców majątkowych praw autorskich do następujących materiałów:

  1. fotografii przedstawiającej Andrzeja Tretiaka znajdującej się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (akc. 294);
  2. fotografii przedstawiającej pocztówkę Budynku Porektorskiego z lat dwudziestych XX wieku znajdującej się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (numer identyfikacyjny 25/I);
  3. fotografii przedstawiającej profesorów i docentów Wydziału Filozoficznego podczas ostatniego posiedzenia w 1927 roku znajdującej się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (autor: Franciszek Brzozowski, numer identyfikacyjny 98/I).

Osoby, które dysponują wiedzą na temat podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do wyżej wymienionych fotografii, proszone są o kontakt na adres szekspirwkulturze@wn.uw.edu.pl