Projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 30 maja 2018

Uprzejmie udostępniamy projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego br. do zapoznania się. Treść rozporządzenia MNiSW dostępna jest tutaj

 


Informacja o szkoleniach internetowych z InCites

Uprzejmie informujemy o bezpłatnych szkoleniach i gorąco zachęcamy do uczestnictwa. Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem.

Jak InCites może w prosty sposób pomóc w rzetelnej analizie danych z Web of Science?

Czy współpraca naukowa ma znaczenie?

Które ośrodki są wiodące w danych dyscyplinach? Które dyscypliny są wiodące w danych ośrodkach?

Co wpływa na miejsce instytucji w rankingach?

Jak wybór źródła publikacji wpływa na jej oddziaływanie?

Etc.

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics!

Szkolenia są dedykowane poznaniu narzędzia InCites Benchmark & Analytics – dodatku do Web  of Science, służącego do pogłębionej analizy danych z bazy, udostępnianej w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w Internecie na platformie WebEx.

Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

 

Jak stosować InCites do analizy i porównań

Wtorek, 29 maja 2018 Wtorek, 5 czerwca 2018
12:00 10:00
   zarejestruj się >>>      zarejestruj się >>>

 

Co wpływa na miejsce instytucji w rankingach?

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 Poniedziałek, 18 czerwca 2018
10:00                        10:00
  zarejestruj się >>>               zarejestruj się >>>

 

Współpraca naukowa i jej znaczenie

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 Poniedziałek, 18 marca 2018
12:00 12:00
    zarejestruj się >>>    zarejestruj się >>>

 

Gdzie publikujemy? Wybór źródła i jego znaczenie

Wtorek, 19 czerwca 2018 Czwartek , 21 czerwca 2018
10:00 10:00
   zarejestruj się >>> zarejestruj się >>>
Zapraszamy!

obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Mikołajczak 29 maja 2018

w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 3.017 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Mikołajczak
pt. „Sprachlich-visuelle Profilierung von Weltbildern im Diskurs über den Ukraine-Konflikt. Eine linguistische Analyse anhand der Zeitungen BILD und Der Tagesspiegel”.

promotor – dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW

recenzenci – dr hab. Roman Opiłowski, UWR

dr hab. Joanna Pędzisz, UMCS

Praca doktorska dostępna jest w Repozytorium UW

depotuw.ceon.pl/handle/item/2665


Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” – nowe informacje 13 lutego 2018

Pani Dziekan zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenia w kraju i za granicą!!! 

Naszemu Wydziałowi udało się pozyskać dofinansowanie NCBR na szkolenia pracowników w ramach projektu Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” (opcja krajowa i zagraniczna, do wyboru przez zainteresowanych).

To dla nas wielka radość, ogromne wyróżnienie i niepowtarzalna szansa na dalsze doskonalenie warsztatu zawodowego w kontakcie z najlepszymi europejskimi specjalistami.  Szkolenia obejmą trzy pola tematyczne:

  1. humanistykę cyfrową (korpusy w językowe w dydaktyce i badaniach naukowych, elementy statystyki dla humanistów), planowana lokalizacja: Mannheim, Institut für Deutsche Sprache lub inny ośrodek o porównywalnym potencjale naukowym i dydaktycznym;
  2. nowe trendy w nauczaniu języków obcych (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, Zweisprachiger (Sachfach-) Unterricht/ CLIL/ EMILE, interkulturowość, media elektroniczne w nauczaniu), Warszawa;
  3. język angielski akademicki (angielski na potrzeby akademickie, w tym przygotowywanie publikacji i wniosków grantowych), planowana lokalizacja: Uniwersytet w Cardiff, School of English, Communication and Philosophy, lub inny ośrodek o porównywalnym potencjale naukowym i dydaktycznym.

W semestrze letnim prowadzony będzie kurs językowy zorganizowany na potrzeby projektu przez Instytut Anglistyki. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zadeklarowały znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1 lub B2. Udział w kursie nie wiąże się z dodatkowymi punktami rekrutacyjnymi, służy natomiast podniesieniu kompetencji językowych w zakresie formalnej angielszczyzny pisanej i ma ułatwić pełniejszy odbiór treści objętych późniejszym szkoleniem (krajowym i zagranicznym).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach są możliwe poprzez formularz https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/4020-2/
Na dalsze zgłoszenia czekamy jeszcze do 28 lutego 2018 r.

Informacje o projekcie znajdą Państwo tutaj

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie. Taka okazja może się już nie powtórzyć!

 


Uniwersytecka strona równościowa 08 lutego 2018

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka równowazni.uw.edu.pl. Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Na stronie znaleźć można również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.


Formularz rejestracji POWER Kadry 3.4 22 stycznia 2018

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojej kandydatury do uczestnictwa w projekcie WNf
Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze:
„Języki obce w pracy akademickiej” (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16)