Artykuł na temat Wydziału Neofilologii w czasopiśmie „Nauka i Biznes” 09 lipca 2018

W czasopiśmie „Nauka i Biznes” został opublikowany artykuł na temat Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (link do artykułu). Gorąco zachęcamy do zapoznania się.


Projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 30 maja 2018

Uprzejmie udostępniamy projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego br. do zapoznania się. Treść rozporządzenia MNiSW dostępna jest tutaj

 


Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” – nowe informacje 13 lutego 2018

Pani Dziekan zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenia w kraju i za granicą!!! 

Naszemu Wydziałowi udało się pozyskać dofinansowanie NCBR na szkolenia pracowników w ramach projektu Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” (opcja krajowa i zagraniczna, do wyboru przez zainteresowanych).

To dla nas wielka radość, ogromne wyróżnienie i niepowtarzalna szansa na dalsze doskonalenie warsztatu zawodowego w kontakcie z najlepszymi europejskimi specjalistami.  Szkolenia obejmą trzy pola tematyczne:

  1. humanistykę cyfrową (korpusy w językowe w dydaktyce i badaniach naukowych, elementy statystyki dla humanistów), planowana lokalizacja: Mannheim, Institut für Deutsche Sprache lub inny ośrodek o porównywalnym potencjale naukowym i dydaktycznym;
  2. nowe trendy w nauczaniu języków obcych (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, Zweisprachiger (Sachfach-) Unterricht/ CLIL/ EMILE, interkulturowość, media elektroniczne w nauczaniu), Warszawa;
  3. język angielski akademicki (angielski na potrzeby akademickie, w tym przygotowywanie publikacji i wniosków grantowych), planowana lokalizacja: Uniwersytet w Cardiff, School of English, Communication and Philosophy, lub inny ośrodek o porównywalnym potencjale naukowym i dydaktycznym.

W semestrze letnim prowadzony będzie kurs językowy zorganizowany na potrzeby projektu przez Instytut Anglistyki. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zadeklarowały znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1 lub B2. Udział w kursie nie wiąże się z dodatkowymi punktami rekrutacyjnymi, służy natomiast podniesieniu kompetencji językowych w zakresie formalnej angielszczyzny pisanej i ma ułatwić pełniejszy odbiór treści objętych późniejszym szkoleniem (krajowym i zagranicznym).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach są możliwe poprzez formularz https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/4020-2/
Na dalsze zgłoszenia czekamy jeszcze do 28 lutego 2018 r.

Informacje o projekcie znajdą Państwo tutaj

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie. Taka okazja może się już nie powtórzyć!

 


Uniwersytecka strona równościowa 08 lutego 2018

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka równowazni.uw.edu.pl. Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Na stronie znaleźć można również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.