Spotkanie informacyjne 4EU+ 27 listopada 2019

Uprzejmie informujemy, iż 5 grudnia w godz. od 9.00 do 11.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie”. Mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie społeczności UW. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-4eu/

 

 


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie 25 listopada 2019

W dniu 22 listopada 2019 r. Komisja Stypendialna rozstrzygnęła konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN nr 2017/27/B/HS2/00853, Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategia i recepcja. Stypendium to przyznano panu Mateuszowi Godlewskiemu. Pełna lista rankingowa znajduje się tutaj.


Obrona pracy doktorskiej mgr Teresy Sońty-Jaroszewicz 21 listopada 2019

W dniu 3 grudnia 2019 roku o godzinie 13.00 w sali nr 1.007 przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Teresy Sońty-Jaroszewicz pt. Casimiro Eiger i jego wpływ na współczesną literaturę i sztukę kolumbijską. Praca doktorska dostępna jest w Repozytorium UW.


“Równoważni” na UW 22 października 2019

W październiku ruszyła kampania społeczna “Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a zarazem wszyscy są w niej równoważni. To oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, a osoby, które jej doświadczają znajdą na uczelni wsparcie.

Zachęcamy do śledzenia kampanii na stronie internetowej (http://rownowazni.uw.edu.pl/wszyscy-jestesmy-rownowazni/) oraz w mediach społecznościowych.

 


Wdrażanie założeń nowego Statutu 18 października 2019
1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął w głosowaniu podczas posiedzeń 19 i 26 czerwca najważniejsze uniwersyteckie dokumenty. Przyjęcie nowego Statutu i Regulaminu Studiów oraz uchwalenie Regulaminów szkół doktorskich związane jest z dostosowaniem uczelni do zapisów obowiązującej od jesieni 2018 roku Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.


Koordynator ds. DOI 16 października 2019

W związku z planowaną długą nieobecnością mgr Doroty Traczewskiej, od 7 października 2019 r. do 31 marca 2020 r., wydziałowym koordynatorem ds. DOI będzie dr Dominika Lewandowska-Rodak, adiunkt w Instytucie Anglistyki (e-mail: d.lewandowska10@uw.edu.pl).