obrona pracy doktorskiej mgr. Dariusza Bruncza 22 lutego 2018

w dniu 14 marca 2018 r. o godzinie 13.30 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Dariusza Bruncza
pt. „Duchowa tożsamość Europy w pismach Josepha Ratzingera i Benedykta XVI”.

promotor – prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski, UW

recenzenci – prof. dr hab. Anna Warakomska, UW

ks. dr hab. Artur Żuk, Uniw. Eichstätt-Ingolstadt

Praca doktorska dostępna jest w bibliotece Katedry Hungarystyki UW


Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” – nowe informacje 13 lutego 2018

Pani Dziekan zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenia w kraju i za granicą!!! 

Naszemu Wydziałowi udało się pozyskać dofinansowanie NCBR na szkolenia pracowników w ramach projektu Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” (opcja krajowa i zagraniczna, do wyboru przez zainteresowanych).

To dla nas wielka radość, ogromne wyróżnienie i niepowtarzalna szansa na dalsze doskonalenie warsztatu zawodowego w kontakcie z najlepszymi europejskimi specjalistami.  Szkolenia obejmą trzy pola tematyczne:

  1. humanistykę cyfrową (korpusy w językowe w dydaktyce i badaniach naukowych, elementy statystyki dla humanistów), planowana lokalizacja: Mannheim, Institut für Deutsche Sprache lub inny ośrodek o porównywalnym potencjale naukowym i dydaktycznym;
  2. nowe trendy w nauczaniu języków obcych (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, Zweisprachiger (Sachfach-) Unterricht/ CLIL/ EMILE, interkulturowość, media elektroniczne w nauczaniu), Warszawa;
  3. język angielski akademicki (angielski na potrzeby akademickie, w tym przygotowywanie publikacji i wniosków grantowych), planowana lokalizacja: Uniwersytet w Cardiff, School of English, Communication and Philosophy, lub inny ośrodek o porównywalnym potencjale naukowym i dydaktycznym.

W semestrze letnim prowadzony będzie kurs językowy zorganizowany na potrzeby projektu przez Instytut Anglistyki. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zadeklarowały znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1 lub B2. Udział w kursie nie wiąże się z dodatkowymi punktami rekrutacyjnymi, służy natomiast podniesieniu kompetencji językowych w zakresie formalnej angielszczyzny pisanej i ma ułatwić pełniejszy odbiór treści objętych późniejszym szkoleniem (krajowym i zagranicznym).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach są możliwe poprzez formularz https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/4020-2/
Na dalsze zgłoszenia czekamy jeszcze do 28 lutego 2018 r.

Informacje o projekcie znajdą Państwo tutaj

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie. Taka okazja może się już nie powtórzyć!

 


Uniwersytecka strona równościowa 08 lutego 2018

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka równowazni.uw.edu.pl. Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Na stronie znaleźć można również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.


obrona pracy doktorskiej mgr. Tadeusza Skwary 23 stycznia 2018

w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Tadeusza Skwary
pt. “Pisarze i pisarstwo w twórczości Liona Feuchtwangera (1884-1958)”

promotor – dr hab. Anna Wołkowicz, UW

recenzenci – dr hab. Maria Gierlak, UMK

prof. dr hab. Karol Sauerland, UW

Praca doktorska jest dostępna w Repozytorium UW.

http://depotuw.ceon.pl/handle/item/2488


Formularz rejestracji POWER Kadry 3.4 22 stycznia 2018

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojej kandydatury do uczestnictwa w projekcie WNf
Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze:
„Języki obce w pracy akademickiej” (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16)

 


12 stycznia 2018
Więcej informacji w załączniku!