nabór wniosków na 4 Konkurs na GRANT w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności+” 08 sierpnia 2018
Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków (termin składania od 06 do 20.08.2018) do 4. Konkursu na GRANT w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Lider Projektu).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem:
http://www.uott.uw.edu.pl/4-konkurs-na-grant/


Urlop Kierownika Studium Doktoranckiego 10 lipca 2018

Uprzejmie informujemy, że Prof. Maria Załęska, Kierownik Studium Doktoranckiego będzie na urlopie od 16 lipca do 25 sierpnia br.


ZIP – stypendia na zwiększenie mobilności doktorantów 05 lipca 2018

Szanowni Państwo,

doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku studiów stacjonarnych, mogą wziąć udział w programie stypendialnym „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” organizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 10 września. Szczegółowe informacja i wzory dokumentów znajdują się na stronie programu ZIP: http://zip.uw.edu.pl/node/61


Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo” 15 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że pod koniec czerwca rusza kolejna edycja Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

Program skierowany jest do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem uzyskania stypendium jest współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.

Roczne stypendium naukowe wynosi 18.000 zł. Stypendia przyznawane są dwóm osobom w roku, na podstawie konkursu. Więcej informacji na temat stypendium znajduje się na stronie www.phdo.stocznia.org.pl.

 


Akademiki dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 12 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

związku z procedurą przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informujemy, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy terminy składania wniosków wraz załącznikami przez doktorantów:

  1. dla obecnych doktorantów:
  • od 2 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.
  1. dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb.

Do Biura Spraw Doktoranckich (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski. Doktoranci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach w USOSweb.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 2 lipca 2018 r. nastąpi możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb (stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego, stypendium dla najlepszych doktorantów).

Komplet dokumentów (wnioski + załączniki do wniosków potwierdzające osiągnięcia) możecie Państwo składać w sekretariacie Studium do 22 października 2018 r.