Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego 20 lutego 2018

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego będą się odbywały we wtorki w godzinach od 11.30 do 12.30.


Zajęcia obowiązkowe dla I roku dla językoznawców 19 lutego 2018

Szanowni Państwo, przypominamy że w semestrze letnim odbywać się będą zajęcia obowiązkowe dla I roku dla językoznawców z metodologii badań.

Zajęcia “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego odbywają się w piątki, godz. 15-16:30 w sali 2.014 przy ul. Dobrej 55.

 


Dyżury p.o. Kierownika Studium Doktoranckiego w sem. letnim 01 lutego 2018

W związku z wyjazdem zagranicznym dr hab. Marii Załęskiej JM Rektor prof. Marcin Pałys powołał dr hab. Karolinę Kumor na p.o. Kierownika studiów doktoranckich na okres od 1 lutego do 20 maja 2018 r.

Dr hab. Karolina Kumor będzie pełnić dyżury w następujących terminach:

– w czasie sesji i ferii we wtorki: 11.15-12.15 (dyżur 6 i 13 lutego)
– w czasie semestru w środy: 13.15-14.15

Ubezpieczenie doktorantów cudzoziemców (EN) 05 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 roku doktorant zagraniczny, który sam za siebie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, musi znać swój numer rachunku składkowego (NRS), czyli numer indywidualnego konta. Jeśli doktorant cudzoziemiec nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, to po Nowym Roku nie będzie mógł opłacać składek. W związku z niniejszą informacją doktoranci cudzoziemcy proszeni są o zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania numeru rachunku składkowego.

 

Dear Ladies and Gentlemen,

Beginning with 1 January 2018 a doctoral student from abroad who covers health insurance fees personally must know his insurance premium account number (NRS), in other words – individual account number. If a doctoral student from abroad doesn’t know his/her insurance premium account number then with the beginning of the New Year he/she won’t be able to cover insurance fees. Therefore doctoral students from abroad are asked to report to The Polish Social Insurance Institution (ZUS), in order to receive the individual account number.


Wybory do Rady Doktorantów 29 listopada 2017
Szanowni Państwo,

7 grudnia (czwartek) o godzinie 18.30, w sali 1.007 w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 odbędą się wybory do:

1. Rady Wydziału;

2. Wydziałowej Rady Doktorantów (która, między innymi, powołuje delegatów do Rad Wydziału oraz Rady Samorządu Doktorantów UW);

3. Rad naukowych instytutów na naszym wydziale.

Aby wybory były wiążące, wymóg frekwencji musi zostać zachowany – np. aby wybory do rady naukowej danego instytutu były ważne, musi w nich wziąć udział co najmniej trzech doktorantów afiliowanych przy danym instytucie, dlatego prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyborach o tłumne przybycie.

Dodatkowo (tylko!) kandydaci muszą dostarczyć na wybory pisemne zgody na kandydowanie – formularz jest dostępny w załączniku i na stronie: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=21 . Zgoda kandydata (o niezmienionej treści) może być napisana odręcznie.


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PODAŃ O STYPENDIA NAUKOWE 27 października 2017

Szanowni Państwo,

decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW termin generowania wniosków w USOSweb o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów został wydłużony do 5 listopada (godz. 23:59). Z tego względu doktoranci mogą składać wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami w dziekanatach / sekretariatach swoich jednostek w terminie do 6 listopada włącznie.