Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW / Preventing COVID-19 spread among the UW community 11 marca 2020

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Dear Sir or Madam

In connection with preventing COVID-19 spread among the UW community, The Rector of the University of Warsaw:

  • Cancels lectures and classes with students, doctoral candidates, post-diploma learners, excepting remote classes (until 14th April 2020);
  • Cancels open events, e.g. conferences, symposiums, open lectures, cultural events, etc. (until 30th April 2020);
  • Suspends travels abroad and participation of employees, doctoral candidates and students in national conferences (until 30th April 2020).

Following changes shall become effective on 11th March.

More information will be available on the UW website.

 

Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma podejrzenie zarażenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sekretariat SD : doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl !


Informacja dla doktorantów 18 lutego 2020
Szanowni Państwo,
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych uruchamia w bieżącym semestrze szereg zajęć dla doktorantów. Na prośbę samorządu doktorantów zajęcia te będą dostępne dla zainteresowanych doktorantów z wyższych lat studiów doktoranckich (oczywiście w ramach pozostałej części niewykorzystanego limitu miejsc).

Informacja na temat zajęć jest na stronie internetowej (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/zajecia-dla-studiow-doktoranckich-2/).
Należy pamiętać, że zajęcia w SDNH nie mają przypisanych punktów ECTS, w związku z tym doktoranci, którzy zapiszą się na oferowane zajęcia powinni porozumieć się z właściwymi Kierownikami studiów doktoranckich co do możliwości zaliczenia za ich pomocą zajęć w programie kształcenia danych studiów doktoranckich.
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych | Doctoral School of Humanities

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel. +48 22 55 20 262


Informacja dla doktorantów 10 lutego 2020

Szanowni Państwo,

przesyłam ogłoszenie o programie mobilnościowym BARI – Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships.

Zaproszenie jest skierowane do:

–        doktorantów zainteresowanych współpracą z zagranicznymi studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia przy realizacji projektów badawczych;

–        studentów zainteresowanych realizacją stażu badawczego pod opieką doktorantów na uczelniach zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą programu BARI na stronie https://www.baltic-science.org/bari/.

Z poważaniem,

Katarzyna Kozdra
Uniwersytet Warszawski
Biuro Współpracy z Zagranicą

Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55 20 482
http://www.bwz.uw.edu.pl


Projekt Memory of Disputed Territories 05 lutego 2020

Szanowni doktoranci, informujemy o możliwości refundowanych wyjazdów badawczych dla doktorantów i doktorantek UW w ramach projektu Memory of Disputed Territories https://www.disterrmem.eu/, który jest prowadzony przez brytyjsko-polskie-ormiańsko-pakistańskie konsorcjum badawcze.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 marca br.

W załączniku dodatkowe informacje -> international collaboration


Odwołany dyżur Kierownika Studium doktoranckiego 04 lutego 2020

Informujemy, że dyżur Kierownika Studium doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej w dniu 11.02.2020 r. zostaje odwołany.


Konkurs skierowany do doktorantów francuskojęzycznych 29 stycznia 2020

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Ambasady Francji oraz Instytutu Francuskiego w Polsce, chciałabym przedstawić Państwu organizowany przez nas konkurs, skierowany do doktorantów francuskojęzycznych – „Mój doktorat w 180 sekund”.

 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to konkurs popularyzujący naukę, a w szczegolności stwarzający możliwość doktorantom przestawienia ich pracy badawczej szerokiemu gronu odbiorców.

 

Szczegóły dotyczące konkursu i zapisów znajdą Państwu na naszych stronach internetowych oraz w załączeniu.

https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/2-edycja-konkursu-moj-doktorat-w-180-sekund-europa-srodkowa-rozgrywki-krajowe

 

Joanna JACHIMCZUK-LORA
Adjointe de l’Attaché de coopération scientifique et universitaire

Zastępca Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

 

Ambassade de France en Pologne
ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa
tel. +48 22 529 30 83

joanna.lora@diplomatie.gouv.fr

www.ambafrance-pl.org
www.institutfrancais.