Rejestracja na przedmioty obowiązkowe 10 października 2018

Szanowni Państwo,

informujemy że od dnia 10.10.2018 do dnia 30.11.2018 trwa rejestracja w systemie USOS na seminaria doktoranckie i praktyki zawodowe dla wszystkich doktorantów.

W razie problemów proszę kontaktować się z Sekretariatem SD.


Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo” 28 września 2018

Przypominamy, że do 2 października trwa rekrutacja do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Celem programu jest zachęcanie do rozwoju naukowego przy jednoczesnym aktywnym udziale w działaniach społecznych.

Program skierowany jest do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem koniecznym jest również współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.

Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.

Szczegóły dostępne Stypendium-PhDO.


Początek zajęć z Metodologii Badań Literackich 26 września 2018

Uprzejmie informujemy, że ze względu na uroczystą inaugurację roku akademickiego 1.10.2018 r., pierwsze zajęcia z Metodologii Badań Literackich prowadzone przez panią prof. Barbarę Kowalik odbędą się

8 października br.


Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału 24 września 2018

Uprzejmie informujemy, że dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii, dr hab. Marii Załęskiej będą się odbywały w środy w godzinach od 13.15 do 14.15 przy ul. Dobrej 55 w pokoju 2.047.


Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku – Metodologia badań literackich

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy terminy zajęć z przedmiotu obowiązkowego Metodologia badań literackich dla doktorantów I roku (literaturoznawców), przyjętych w roku akademickim 2018/2019

Zapisy odbywają się telefonicznie / mailowo w sekretariacie Studium doktoranckiego.

  • Semestr zimowy (grupa max 6 osób): Poniedziałek, g. 17.30-19.00 lub
  • Semestr letni (grupa max 6 osób): Wtorek 12.00-13.30 (termin może ulec zmianie).

Zajęcia odbywać będą się w Instytucie Anglistyki, ul. Hoża 69, sala 121.

Wybieracie Państwo 1 semestr – zimowy lub letni.


Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów przyjętych w roku akademickim 2018/2019 19 września 2018

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy terminy zajęć z przedmiotu obowiązkowego Dydaktyka Szkoły wyższej dla doktorantów I roku, przyjętych w roku akademickim 2018/2019

Zapisy odbywają się telefonicznie / mailowo w sekretariacie Studium doktoranckiego.

Grupa nr 1:
Środa 3 października 2018, godz.8:00-14:30 (część 1)
Środa 10 października 2018, godz.8:00-13:45 (część 2)
Sala 1.026
Grupa nr 2: GRUPA PEŁNA
Sobota 27 października 2018, godz.8:00-14:30 (część 1)
Niedziela 28 października 2018, godz.8:00-13:45 (część 2)
Limit osób w grupie – 14 doktorantów.
Sala 1.023