Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo” 15 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że pod koniec czerwca rusza kolejna edycja Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

Program skierowany jest do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem uzyskania stypendium jest współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.

Roczne stypendium naukowe wynosi 18.000 zł. Stypendia przyznawane są dwóm osobom w roku, na podstawie konkursu. Więcej informacji na temat stypendium znajduje się na stronie www.phdo.stocznia.org.pl.

 


Akademiki dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 12 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

związku z procedurą przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informujemy, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy terminy składania wniosków wraz załącznikami przez doktorantów:

  1. dla obecnych doktorantów:
  • od 2 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.
  1. dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb.

Do Biura Spraw Doktoranckich (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski. Doktoranci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach w USOSweb.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 2 lipca 2018 r. nastąpi możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb (stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego, stypendium dla najlepszych doktorantów).

Komplet dokumentów (wnioski + załączniki do wniosków potwierdzające osiągnięcia) możecie Państwo składać w sekretariacie Studium do 22 października 2018 r.


Rozliczenie roku akademickiego 2017/2018 23 maja 2018

Szanowni Doktoranci, informujemy że od tego roku zmieniają się dokumenty potrzebne do rozliczenia roku. Przypominamy, że terminowe rozliczenie roku akademickiego 2017/2018 mija 30 czerwca 2018 r.

 

Poniżej znajdują się zaktualizowane formularze do pobrania:

Sprawozdanie-doktoranta

I-rok-Opinia-opiekuna-naukowego

II-rok-Opinia-opiekuna-naukowego

III-rok-Opinia-opiekuna-naukowego

IV-rok-i-nastepne-Opinia-opiekuna-naukowego


Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Maria Załęska dyżurować będzie we wtorki, w godz. 10-11.


Zajęcia obowiązkowe dla I roku dla językoznawców 19 lutego 2018

Szanowni Państwo, przypominamy że w semestrze letnim odbywać się będą zajęcia obowiązkowe dla I roku dla językoznawców z metodologii badań.

Zajęcia “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego odbywają się w piątki, godz. 15-16:30 w sali 2.014 przy ul. Dobrej 55.