Konferencja dla Młodych Naukowców 08 kwietnia 2019

Rekrutacja przedłużona

Odebrane
x

Konferencja <konferencja@creativetime.pl>

11:22 (43 minuty temu)

do konferencja
Sz.P.
W związku z przedłużeniem rekrutacji do 12.04.2019 zwracam się z
uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji doktorantom.

Zapraszamy na NOWĄ Konferencję dla Młodych Naukowców,
którzy chcą DOSKONALIĆ swoje wystąpienia i prezentacje.

Tytuł konferencji: Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie
Młodego Naukowca
http://www.creativetime.pl/wmn2019.html
21.05.2019 Rzeszów / 23.05.2019 Łódź / 29.05.2019 Szczecin / 30.05.2019
Wrocław

Proste zasady:
1 konferencja = 2 tematy = 2 wystąpienia = stosunkowo niska opłata
konferencyjna
Ta nowa konferencja to trening wystąpień publicznych oraz wymiana
doświadczeń naukowych i zawodowych.
Uczestnik otrzyma wskazówki PRZED, W TRAKCIE jak i PO konferencji.

Serdecznie dziekuję
Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera
konferencja@creativetime.pl
——————–


Dyżury Kierownika Studium doktoranckiego od 1 kwietnia 2019 r. 25 marca 2019

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia br. dyżury Pani dr hab. Marii Załęskiej, Kierownika Studiów Doktoranckich będą się odbywały we wtorki od godz.12.00 do 13.00 w pok. nr 2047 IIp. przy ul. Dobrej 55.


Zaproszenie do wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji 21 marca 2019
Szanowni Państwo,

W imieniu Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów “Axis Mundi”
działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie zapraszamy do wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji

“II Forum Idei Młodych Naukowców. Inspiracje dla projektów
interdyscyplinarnych.”

Konferencja odbędzie się 21 maja (wtorek) 2019 r. na Kampusie
Wóycickiego UKSW, przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Nasze zaproszenie kierujemy do doktorantów i młodych pracowników
naukowych dowolnych dyscyplin.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia 2019 r. Aby się zarejestrować,
należy wypełnić ten formularz: https://bit.ly/2XRXFdJ

Udział w “Forum Idei Młodych Naukowców” jest bezpłatny. Wymaga jednak
przyniesienia wkładu do poczęstunku.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne tutaj:
https://bit.ly/2HjLyAY

Natomiast wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na
adres: axis.mundi@uksw.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji
“II Forum Idei Młodych Naukowców. Inspiracje dla projektów
interdyscyplinarnych.”


Konkurs wniosków w ramach programu PRON 19 marca 2019

 

 

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

 

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej NAWA.

 

W związku z tym, że uczelnia może złożyć tylko jeden projekt do NAWA, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs wewnętrzny.

 

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń mailowo (skan):

–        na adres katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl;

–        w terminie do 01.04.2019 r., do godz. 15.00.

 

W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

 

Załączniki:

–        PROM 2019_zasady i kryteria_konkurs wewnętrzny;

–      PROM 2019 Formularz BWZ_konkurs wewnętrzny

–    projekty realizowane przez UW w ramach programów NAWA


Dom Pracownika Naukowego dla doktorantów 2019/2020 14 marca 2019

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie informacje odnośnie zakwaterowania w Domu Pracownika Naukowego.

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć w swojej Jednostce Organizacyjnej aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według  obowiązującego wzoru można odbierać  w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej www.uw.edu.pl (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego).

Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz  w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony. Wypełniony kwestionariusz  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale.

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Studium doktoranckiego nie przyjmuje wniosków o zakwaterowanie w DPN – dokumenty proszę składać w swoich macierzystych Jednostkach.


Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego 19 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego  od 19,02 br. aż do odwołania będą się odbywały we wtorki w godzinach od 13.00 do 14.00 w pok. nr 2047 (II piętro) przy ul. Dobrej 55