Płatny program stażowy w Sekcji Obsługi Badań WN UW 16 października 2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 października 2020 r. Prodziekan ds. badań i współpracy Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego powołuje płatny program stażowy w Sekcji Obsługi Badań WN UW.

Zakres obowiązków:

  • zbieranie, opracowywanie i udzielanie informacji o ogłoszonych konkursach na projekty badawcze i edukacyjne (NCN, MNiSW i inne)
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji wynikającej z realizacji projektów na Wydziale Neofilologii
  • współpraca z jednostkami administracji centralnej UW
  • prace administracyjne i organizacyjne
  • inne obowiązki wynikające z działalności Sekcji Obsługi Badań Wydziału Neofilologii

 

Stażysta ma możliwość rozliczenia stażu w ramach praktyk.

Termin rozpoczęcia stażu oraz czas jego trwania pozostają do ustalenia z kandydatami.

Prosimy osoby zainteresowane o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny do 31 października 2020 r. na adres email Kierownika Dziekanatu: a.stobiecka2@uw.edu.pl


Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów – semestr zimowy 2020/2021 06 października 2020
Szanowni Państwo,
w ramach Programu ZIP otwieramy kolejny zestaw zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Oto pełna lista aktualnie oferowanych ogunów, prowadzonych w trybie zdalnym, które ruszają w październiku lub listopadzie:
• Zdalne nauczanie uniwersyteckie (grupa początkująca)
• Zdalne nauczanie uniwersyteckie (grupa średniozaawansowana)
• Jak przygotować i poprowadzić angażujące zajęcia online
• Wstęp do komunikacji międzykulturowej na uniwersytecie
• Activate Your Academic Skills
• Krytyka ideologii w analizie życia społecznego
• Public Speaking for Research Purposes
• Trening uważności
• Academic Writing in English
• Pisz lepiej, pisz bez bólu – tworzenie tekstów akademickich od researchu do redakcji
Rejestracja na zajęcia trwa do 11 października 2020 r. (godz. 23:59).
Link do rejestracji: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0508-OG-ZIP-2020Z&group=0508-OG-ZIP-D
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ZIP: http://www.zip.uw.edu.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie-dla-doktorantow%E2%80%93semestr-zimowy-2020-/-2021
Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach uruchomimy rejestrację na dodatkowe przedmioty, w tym zajęcia ze zdalnej dydaktyki uniwersyteckiej prowadzone przez wykładowców z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego – szczegóły już niebawem!

Przedłużanie ważności legitymacji doktoranckich 15 września 2020

Szanowni doktoranci,

informujemy o możliwości przedłużania legitymacji doktoranckich na r.a.2020/21.

Zapraszamy osoby, które mają już rozliczony rok akademicki 2019/20 w dniach:

  • wtorki g. 10-14
  • środy g. 10-13
  • czwartki g.10-14

Osoby, które rozliczały się w drugim terminie (do 15.09) proszone są o śledzenie swojej strony USOSWeb – przedłużenie ważności legitymacji możliwe jest dopiero po wpisaniu na kolejny rok studiów.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu Covid-19 wszystkie legitymacje są ważne do 30 listopada

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego


Minigranty w ramach 4EU+ 07 lipca 2020
Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski należy składać do 15 lipca.

O minigranty mogą ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+. Członkami międzyuczelnianych zespołów badawczych ubiegających się o minigranty mogą być naukowcy, doktoranci i studenci. Z minigrantu – o maksymalnej wysokości 10 tys. euro – można sfinansować m.in. badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, dostęp do infrastruktury badawczej czy consulting projektowy.

Projekty powinny być zgodne z misją 4EU+ oraz tematyką Flagshipu 2, a także uwzględniać aktualne wyzwania dla Europy i świata, np. kryzys migracyjny, kwestie starzejących się społeczeństw, korzystanie z Big Data i skutki pandemii COVID-19.

W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy. Wszelkie pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus@uw.edu.pl.

http://bmpb.uw.edu.pl/minigranty-na-wsparcie-wspolnych-projektow-naukowych-uczelni-sojuszu-4eu-flagship-2/


Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich 09 czerwca 2020

Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich prosimy przesyłać razem z dokumentami do zaliczenia roku. Nie możemy na podanie reagować dopóki nie będzie zaliczony rok bieżący. W przypadku braku możliwości zdobycia podpisu opiekuna/promotora na podaniu o przedłużenie studiów prosimy aby w mailu z opinią promotor zawarł dodatkowo informację, że akceptuje i popiera podanie swojego doktoranta dot. przedłużenia studiów (nie w samej opinii tylko w osobnym zdaniu pod opinią). Przekierowaną opinię od promotora traktujemy jako jego akceptacje dla podania.


Nabór kandydatów do projektu ELIT 02 czerwca 2020

Szanowni Doktoranci, zachęcamy do zgłaszania się do projektu ELIT.

SzczegółyELIT (Empirical study of  literature training network)