Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich 09 czerwca 2020

Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich prosimy przesyłać razem z dokumentami do zaliczenia roku. Nie możemy na podanie reagować dopóki nie będzie zaliczony rok bieżący. W przypadku braku możliwości zdobycia podpisu opiekuna/promotora na podaniu o przedłużenie studiów prosimy aby w mailu z opinią promotor zawarł dodatkowo informację, że akceptuje i popiera podanie swojego doktoranta dot. przedłużenia studiów (nie w samej opinii tylko w osobnym zdaniu pod opinią). Przekierowaną opinię od promotora traktujemy jako jego akceptacje dla podania.


Nabór kandydatów do projektu ELIT 02 czerwca 2020

Szanowni Doktoranci, zachęcamy do zgłaszania się do projektu ELIT.

SzczegółyELIT (Empirical study of  literature training network)


Rozliczenie roku akademickiego 2019/20 19 maja 2020

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją stanu epidemicznego, zaliczenie obecnego roku studiów doktoranckich będzie się odbywać według następujących zasad.

Doktorant jest zobowiązany do przesłania (do 30.06.2020; w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – do 15.09.2020) na adres mailowy Studium Doktoranckiego doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl kompletu dokumentów:

(a) sprawozdania z działalności naukowej w roku 2019/20 (pdf);

(b) opinii od opiekuna naukowego (pdf), wysłanej opcją „prześlij dalej”, pokazującą, że oryginał został wysłany ze służbowego adresu opiekuna naukowego; będzie to stanowić ekwiwalent jego podpisu na opinii.

Komplety dokumentów proszę przesyłać w jednym mailu, tytułem: rozliczenie r.a.2019/2020 + imię i nazwisko doktoranta.

Indeksy z podpisami będą zbierane po rozpoczęciu regularnych zajęć (zapewne w październiku 2020; konkretne daty będą uzależnione od decyzji władz uniwersyteckich w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/21).

W razie niejasności proszę kontaktować się mailowo: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl


Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW / Preventing COVID-19 spread among the UW community 11 marca 2020

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Dear Sir or Madam

In connection with preventing COVID-19 spread among the UW community, The Rector of the University of Warsaw:

  • Cancels lectures and classes with students, doctoral candidates, post-diploma learners, excepting remote classes (until 14th April 2020);
  • Cancels open events, e.g. conferences, symposiums, open lectures, cultural events, etc. (until 30th April 2020);
  • Suspends travels abroad and participation of employees, doctoral candidates and students in national conferences (until 30th April 2020).

Following changes shall become effective on 11th March.

More information will be available on the UW website.

 

Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma podejrzenie zarażenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sekretariat SD : doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl !


Informacja dla doktorantów 18 lutego 2020
Szanowni Państwo,
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych uruchamia w bieżącym semestrze szereg zajęć dla doktorantów. Na prośbę samorządu doktorantów zajęcia te będą dostępne dla zainteresowanych doktorantów z wyższych lat studiów doktoranckich (oczywiście w ramach pozostałej części niewykorzystanego limitu miejsc).

Informacja na temat zajęć jest na stronie internetowej (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/zajecia-dla-studiow-doktoranckich-2/).
Należy pamiętać, że zajęcia w SDNH nie mają przypisanych punktów ECTS, w związku z tym doktoranci, którzy zapiszą się na oferowane zajęcia powinni porozumieć się z właściwymi Kierownikami studiów doktoranckich co do możliwości zaliczenia za ich pomocą zajęć w programie kształcenia danych studiów doktoranckich.
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych | Doctoral School of Humanities

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel. +48 22 55 20 262


Informacja dla doktorantów 10 lutego 2020

Szanowni Państwo,

przesyłam ogłoszenie o programie mobilnościowym BARI – Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships.

Zaproszenie jest skierowane do:

–        doktorantów zainteresowanych współpracą z zagranicznymi studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia przy realizacji projektów badawczych;

–        studentów zainteresowanych realizacją stażu badawczego pod opieką doktorantów na uczelniach zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą programu BARI na stronie https://www.baltic-science.org/bari/.

Z poważaniem,

Katarzyna Kozdra
Uniwersytet Warszawski
Biuro Współpracy z Zagranicą

Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55 20 482
http://www.bwz.uw.edu.pl