Konferencja Młodych Naukowców 07 października 2019

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW informuje doktorantów o zbliżającej się Konferencji Młodych Naukowców.

Wszelkie informacje podane są pod adresem  https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja

 

 


Dyżury Kierownika SD w okresie semestru zimowego roku akademickiego 2019/20 01 października 2019

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że dyżury Kierownika Studium doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej w czasie trwania semestru zimowego roku akademickiego 2019/20 odbywać się będą we wtorki, w godz. 10.15 – 11.15, w pokoju 2.047 (ul. Dobra 55).


Przedłużanie legitymacji doktoranckich 03 września 2019

Szanowni doktoranci,

informujemy o możliwości przedłużania legitymacji doktoranckich na rok akademicki 2019/2020.

Dotyczy to wyłącznie osób, które do końca sierpnia rozliczyły rok akademicki 2018/2019.

Przedłużanie legitymacji możliwe jest w godzinach otwarcia Sekretariatu SD, tj. wtorki i czwartki, g. 10.00-15.00.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2019/20 29 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca macie Państwo możliwość aplikowania przez system USOS o stypendia naukowe rok akademicki 2019/20.

Przed wypełnieniem wniosku proszę pamiętać o sprawdzeniu, na którym roku akademickim aktualnie się Państwo znajdujecie – do momentu rozliczenia roku akademickiego 2018/19 proszę nie aplikować o stypendia na rok 2019/20!

 

O stypendium Rektora dla doktorantów (dawniej stypendium dla najlepszych doktorantów) będzie można aplikować najprawdopodobniej od 8 października 2019 (prosimy monitorować system USOSweb).

 

Termin składania podań w Sekretariacie SD, wraz z załącznikami upływa 14 października 2019 r.*

* przez datę złożenia wniosku rozumie się datę dostarczenia wygenerowanego z USOSweb wniosku do jednostki (ew. datę nadania go pocztą) a nie datę zarejestrowania wniosku w USOSweb.

 


Konferencja Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 – 29 października, Warszawa 07 sierpnia 2019

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 będzie miało na celu omówienie i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Podczas EFA 2019 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi:

 

  • procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa),
  • postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne – skuteczność JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich,
  • JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta,
  • aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia,
  • przygotowanie użytkowników – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu,
  • perspektywy doskonalenia JSA – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych,
  • możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi studiów z JSA.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy dr. Andrzeja Kurkiewicza z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka – Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna, a także dr. Marka Kozłowskiego – Kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: efa@efpe.org.pl. Jednocześnie informuję, że ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjmowaniu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zachęcamy także do przesyłanie nam proponowanych zagadnień, które mogłyby zostać uwzględnione w konferencyjnym panelu dyskusyjnym. 

Formularz zgłoszeniowy EFA 2019

EFA 2019


“Acta Humana” – nabór tekstów 29 lipca 2019

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do X numeru, którego temat przewodni brzmi: NEGACJA

Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

• Bunt – kontestacja – sprzeciw;

• Koncepcje i praktyki oporu;

• Strategie uniku, wycofania się, odmowy;

• Pozycja autora wobec rzeczywistości;

• Bohater kontra rzeczywistość. Bohater kontra struktura;

• Antybohaterowie nowymi protagonistami;

• Fenomen „złej” sztuki; • „Na przekór” – w kontrze do kultury, rzeczywistości;

• Negacja i progres (np. zmiany gatunkowe, spór o feminatywy);

• Koncepcja artystycznej krytyki i krytyki artystycznej krytyki (Boltanski, Chiapello);

• Moralne katharsis w sztuce – o niemożności moralitetu;

• Ostateczność, horyzont negacji (np. eschatologia, apokalipsa);

• Negacja i demokratyczność

• Negacja w języku (np. mowa nienawiści, język polityki, działania ideologii, język reklamy);

• Negacja a przestrzeń. Obszary „dominujące” a peryferie i półperyferie;

• Zjawisko negacji w teorii i metodach badawczych. Kwestionowanie paradygmatów badawczych.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 31 października 2019 r.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl. Kontakt mailowy: redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl