Stypendium Banacha i stypendium im. Łukasiewicza 17 maja 2017

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania ze stypendiów Banacha i styp. im. Łukasiewicza.

Więcej informacji w załączonym dokumencie


08 lutego 2017

PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH  I NIEODEBRANYCH DOTYCHCZAS INDEKSÓW !!!


Zapisy na zajęcia z lingwistyki Wprowadzenie metodologiczne.

Przypominamy naszym doktorantom pierwszego roku (oraz tym, którzy mieli rok zaliczony warunkowo) o obowiązku zaliczeniu zajęć z metodologii  wynikającym z programu studiów. Zajęcia dla literaturoznawców prowadzi prof. Barbara Kowalik, zajęcia dla językoznawców prof. Andrzej Bogusławski. Na zajęcia zapisuje sekretariat studiów doktoranckich..


Stypendium dla najlepszych doktorantów 24 stycznia 2017

Proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji stypendialnych dot. stypendium dla najlepszych doktorantów  do sekretariatu Studium Doktoranckiego.


Decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego. 09 stycznia 2017

Uprzejmie zapraszam osoby, które składały wnioski o stypendium doktoranckie i o zwiększenie stypendium doktoranckiego po odbiór decyzji stypendialnych w godzinach urzędowania sekretariatu. Nadal oczekujemy na decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów i socjalne.


Nowe godziny dyżurów Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii i przyjmowania interesantów w sekretariacie Studium 20 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin dyżurowania Kierownika Studium Doktoranckiego – począwszy od 1 stycznia 2017 będzie się on odbywał w środy w godzinach od 15.00 do 16.30 w pok. nr 2047 w budynku przy ul. Dobrej 55.

Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie Studium Doktoranckiego. Począwszy od 1 stycznia nowego roku będzie on otwarty dla interesantów we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 15.00 oraz oczywiście w godzinach dyżuru Kierownika Studium Doktoranckiego.