Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów 27 stycznia 2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że został otwarty nowy nabór wniosków w Programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych. Do udziału w nim zapraszamy doktorantów wszystkich lat studiów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich).
W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie wypłacane w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za każdy dzień pobytu za granicą oraz pełne sfinansowanie kosztów podróży.
Nabór wniosków trwa do 24 lutego 2020 r. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego trwającego od 14 do 28 dni, który odbędzie się w terminie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.
 
Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30–14.00, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29c) lub nadać pocztą na adres BWZ z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” (do 24 lutego 2020 r. włącznie, liczy się data stempla pocztowego).
Adres e-mail do kontaktu: wyjazdy.zip@uw.edu.
Maksymilian Sas

Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych
www.zip.uw.edu.pl


  —-
 
 
 
 

Informacja o dwóch konferencjach 20 stycznia 2020
Przekazujemy informację o dwóch konferencjach
1. Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca –
Edycja II
http://www.creativetime.pl/wmn2020.html
Konferencja organizowana jest w kwietniu w pięciu miastach pod hasłem:
“Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia”.
Rekrutacja do 24.01.2020

2. Dokonania Naukowe Doktorantów VIII Edycja – Konferencja Młodych
Naukowców
Tym razem odbędzie się ona w Krakowie 25.04.2020 i Warszawie 9.05.2020.
https://www.doktorant.com.pl/index.php/2020-dnd-8
Rekrutacja do 31.01.2020

Dr inż. Marcin Kuczera
konferencja@doktorant.com.pl

——————————————————————————–


Zaproszenie na Warsztaty z cyklu Shakespeare in Culture Colloquy 02 stycznia 2020

Zaproszenie na Warsztaty z cyklu  Shakespeare in Culture Colloquy: FOCUS ON DIGITAL TOOLS, 9 I 2020, godz. 10-15, Budynek Neofilologii, Dobra 55.

Warsztaty poprowadzi prof. Jonathan Hope (Arizona State University), dyrektor warsztatów/ letnich szkół z literatury i humanistyki cyfrowej organizowanych przez Folger Shakespeare Library, wybitny znawca tej tematyki, świetny mówca, współtwórca cyfrowych korpusów tekstów wczesnonowożytnych.
Planujemy wykład (‘Digital Humanities: why should I care?’) o rewolucji cyfrowej w humanistyce, warsztat (‘Digital Humanities: how do I actually do it?’) z omówieniami dostępnych zasobów i metod przeszukiwania, oraz ‘roundtable’ – dyskusję wokół wybranych tekstów i pytania z sali. Szczegóły na plakacie, zapraszamy wszystkich doktorantów!
Plakat promujący Warsztaty
J_HOPE_Shakespeare – Focus on Digital Tools

Oferta stypendialna na staże badawcze 05 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

przekazuję linki do oferty stypendialnej na staże badawcze dla doktorantów oraz  nauczycieli akademickich ze stopniem przynajmniej doktora  w roku 2020  na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji,  w  ramach umowy o bezpośredniej współpracy.

 

http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-johannesa-gutenberga-w-moguncji-niemcy-stypendia-dla-doktorantow

 

http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-johannesa-gutenberga-w-moguncji-niemcy-stypendia-dla-pracownikow-ze-stopniem-przynajmniej-doktora

 

Termin składania wniosków: 15.12.2019 r.

 

 

Z poważaniem,

Grażyna Andrejuk, MA

University of Warsaw

International Relations Office

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa, Poland

phone: +48 22 55 20 434

fax: +48 22 55 24 011

grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

http://www.bwz.uw.edu.pl

 

 

 


Konkurs IBL PAN dla młodych badaczy – dokumentalistów 02 grudnia 2019
Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Prodziekan prof. Ewy Geller w załączeniu przekazuję ogłoszenie w sprawie konkursu IBL PAN dla młodych badaczy – dokumentalistów w projekcie leksykograficznym „Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny” Konkurs na młodego badacza (1)

Odwołany dyżur Kierownika SD 28 listopada 2019

Informujemy, że z powodu zwolnienia lekarskiego dyżur Kierownika SD, dr hab. Marii Załęskiej w dniu 3.12.2019 r.  zostaje odwołany.