Aktualizacja (instrukcja): Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 03 sierpnia 2017

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 8 września br.

Instrukcja:

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studium Doktoranckiego w terminie do 8 września 2017 .

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD. 


Godziny otwarcia Sekretariatu Studium Doktoranckiego w okresie wakacyjnym 10 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu Sekretariat Studium Doktoranckiego będzie czynny w wyznaczonych dniach w godz. 10.00 – 14.00


Zmiana godzin dyżurów Kierownika Studium Doktoranckiego w okresie wakacyjnym 07 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego będą się odbywały:

12 lipca br (środa) w godz. 15.00 – 16.00;

16 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

23 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

30 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

13 września (środa) w godz.13.00 – 14.00;

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Panią Profesor drogą elektroniczną na adres  sekretariatu <doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl>

 

 


Rozliczenie roku akademickiego 2016/2017 29 czerwca 2017

Przypominamy o regulaminowym obowiązku rozliczenia roku akademickiego 2016/17 do 30.06.2017. Po przekroczeniu tego terminu, do dokumentów należy dołączyć pisemną prośbę do Kierownika Studium Doktoranckiego o ich przyjęcie po regulaminowym terminie, z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.


Godziny otwarcia Sekretariatu 28 czerwca 2017

W związku z przełożonymi dyżurami Kierownika Studium Doktoranckiego w dniach: 28.06 oraz 5.07 odwołuje się przyjęcia w godzinach 15 – 16.30.


Domy Studenta dla doktorantów 27 czerwca 2017

W związku ze zmianami procedury aplikowania o Domy Studenta dla doktorantów informujemy, że dokładne terminy oraz zasady będą znane w późniejszym, lipcowym terminie.

Proszę oczekiwać na terminy i dalsze informacje.