Informacja o dwóch konferencjach 20 stycznia 2020
Przekazujemy informację o dwóch konferencjach
1. Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca –
Edycja II
http://www.creativetime.pl/wmn2020.html
Konferencja organizowana jest w kwietniu w pięciu miastach pod hasłem:
“Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia”.
Rekrutacja do 24.01.2020

2. Dokonania Naukowe Doktorantów VIII Edycja – Konferencja Młodych
Naukowców
Tym razem odbędzie się ona w Krakowie 25.04.2020 i Warszawie 9.05.2020.
https://www.doktorant.com.pl/index.php/2020-dnd-8
Rekrutacja do 31.01.2020

Dr inż. Marcin Kuczera
konferencja@doktorant.com.pl

——————————————————————————–


Zaproszenie na Warsztaty z cyklu Shakespeare in Culture Colloquy 02 stycznia 2020

Zaproszenie na Warsztaty z cyklu  Shakespeare in Culture Colloquy: FOCUS ON DIGITAL TOOLS, 9 I 2020, godz. 10-15, Budynek Neofilologii, Dobra 55.

Warsztaty poprowadzi prof. Jonathan Hope (Arizona State University), dyrektor warsztatów/ letnich szkół z literatury i humanistyki cyfrowej organizowanych przez Folger Shakespeare Library, wybitny znawca tej tematyki, świetny mówca, współtwórca cyfrowych korpusów tekstów wczesnonowożytnych.
Planujemy wykład (‘Digital Humanities: why should I care?’) o rewolucji cyfrowej w humanistyce, warsztat (‘Digital Humanities: how do I actually do it?’) z omówieniami dostępnych zasobów i metod przeszukiwania, oraz ‘roundtable’ – dyskusję wokół wybranych tekstów i pytania z sali. Szczegóły na plakacie, zapraszamy wszystkich doktorantów!
Plakat promujący Warsztaty
J_HOPE_Shakespeare – Focus on Digital Tools

Oferta stypendialna na staże badawcze 05 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

przekazuję linki do oferty stypendialnej na staże badawcze dla doktorantów oraz  nauczycieli akademickich ze stopniem przynajmniej doktora  w roku 2020  na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji,  w  ramach umowy o bezpośredniej współpracy.

 

http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-johannesa-gutenberga-w-moguncji-niemcy-stypendia-dla-doktorantow

 

http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-johannesa-gutenberga-w-moguncji-niemcy-stypendia-dla-pracownikow-ze-stopniem-przynajmniej-doktora

 

Termin składania wniosków: 15.12.2019 r.

 

 

Z poważaniem,

Grażyna Andrejuk, MA

University of Warsaw

International Relations Office

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa, Poland

phone: +48 22 55 20 434

fax: +48 22 55 24 011

grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

http://www.bwz.uw.edu.pl

 

 

 


Konkurs IBL PAN dla młodych badaczy – dokumentalistów 02 grudnia 2019
Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Prodziekan prof. Ewy Geller w załączeniu przekazuję ogłoszenie w sprawie konkursu IBL PAN dla młodych badaczy – dokumentalistów w projekcie leksykograficznym „Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny” Konkurs na młodego badacza (1)

Odwołany dyżur Kierownika SD 28 listopada 2019

Informujemy, że z powodu zwolnienia lekarskiego dyżur Kierownika SD, dr hab. Marii Załęskiej w dniu 3.12.2019 r.  zostaje odwołany.


Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej 14 listopada 2019

Szanowni Państwo,


w imieniu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UW uprzejmie informujemy o uruchomieniu programu PROM – Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i młodej kadry akademickiej – finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu, w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) UW otrzyma pełne finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego – wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Program PROM pokrywa wszystkie koszty związane z podróżą, formalnościami i utrzymaniem uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą informacyjną. Więcej informacji dotyczących programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/. Aplikacje można składać do 24 listopada 2019 r. na adres mailowy: prom@wpia.uw.edu.pl. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku stycznia.


Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, oczywiście pozostaję do dyspozycji.


Z wyrazami szacunku

Olga Cabak


Polish Research Centre
for Law and Economy of China
中国法律与经济波兰研究中心


Faculty of Law and Administration
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Informator-PROM-2020