Odwołanie dyżuru Kierownika Studium Doktoranckiego 18 października 2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu na konferencję, odwołany jest dyżur Pani dr hab. Marii Załęskiej, Kierownika Studium Doktoranckiego z  dnia 25 października br. W pilnych sprawach proszę kontaktować się drogą mailową na adres Studium Doktoranckiego.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2017/2018 16 października 2017

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do dołączenia do podań o stypendia naukowe (stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium z dotacji podmiotowej) na rok akademicki 2017/2018.

Sprawozdanie doktoranta

I rok – Opinia opiekuna naukowego

II rok – Opinia opiekuna naukowego

III rok – Opinia opiekuna naukowego

IV rok i nastepne – Opinia opiekuna naukowego

Zasady oceniania:

Stypendia dla najlepszych

Stypendium doktoranckie

Stypendium zwiększenie

 

Termin składania dokumentów kończy się 31.10.2017 r.


ważna informacja dla doktorantów dot. konieczności posiadania konta w Module Repozytoryjnym Polskiej Bibliografii Naukowej 13 października 2017
Uprzejmie informujemy doktorantów (a także przypominamy starszym rocznikom) o konieczności posiadania konta w Module Repozytoryjnym Polskiej Bibliografii Naukowej oraz o bieżącym wpisywaniu publikacji do tego systemu.

W załączeniu przesyłamy instrukcję zakładania konta przygotowaną przed dr Mirosława Miernika z Instytutu Anglistyki. Pomocą służą także koordynatorzy ds. sprawozdawczości w poszczególnych jednostkach Wydziału.

Jak założyć konto na PBNie 2


Stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 11 października 2017
Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 11.10.2017 r. generowanie wniosków o stypendia: doktoranckie, dla najlepszych doktorantów, zwiększenie stypendium doktoranckiego odbywa się przez system USOS.

Szczegółowe zasady odnośnie załączników dołączanych do wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie 16.10.2017

Składanie kompletu dokumentów będzie możliwe od 17.10.2017 r.


Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego 29 września 2017

Informujemy, że w semestrze zimowym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej będą się odbywać w środy w godz. 13:15-14:15.


Wprowadzenie do metodologii badań literackich – I rok 28 września 2017

Uprzejmie informujemy o obowiązku zapisywania się na zajęcia z Wprowadzenia do metodologii badań literackich. Osoby chętne do odbycia zajęć w semestrze zimowym (poniedziałki, godz. 17.30-19) proszone są o kontakt z Sekretariatem Studium w celu zapisu na zajęcia. Pierwsze zajęcia odbędą się 2.10.2017 r.

Osoby które nie będą mogły regularnie uczestniczyć w zajęciach (są spoza Warszawy) lub nie władają językiem polskim uczestniczyć w zajęciach będą w II semestrze, które będą miały formę indywidualnych spotkań.