Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego 23 maja 2018

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Maria Załęska dyżurować będzie we wtorki, w godz. 10-11.


Zajęcia obowiązkowe dla I roku dla językoznawców 19 lutego 2018

Szanowni Państwo, przypominamy że w semestrze letnim odbywać się będą zajęcia obowiązkowe dla I roku dla językoznawców z metodologii badań.

Zajęcia “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego odbywają się w piątki, godz. 15-16:30 w sali 2.014 przy ul. Dobrej 55.

 


Ubezpieczenie doktorantów cudzoziemców (EN) 05 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 roku doktorant zagraniczny, który sam za siebie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, musi znać swój numer rachunku składkowego (NRS), czyli numer indywidualnego konta. Jeśli doktorant cudzoziemiec nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, to po Nowym Roku nie będzie mógł opłacać składek. W związku z niniejszą informacją doktoranci cudzoziemcy proszeni są o zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania numeru rachunku składkowego.

 

Dear Ladies and Gentlemen,

Beginning with 1 January 2018 a doctoral student from abroad who covers health insurance fees personally must know his insurance premium account number (NRS), in other words – individual account number. If a doctoral student from abroad doesn’t know his/her insurance premium account number then with the beginning of the New Year he/she won’t be able to cover insurance fees. Therefore doctoral students from abroad are asked to report to The Polish Social Insurance Institution (ZUS), in order to receive the individual account number.


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PODAŃ O STYPENDIA NAUKOWE 27 października 2017

Szanowni Państwo,

decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW termin generowania wniosków w USOSweb o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów został wydłużony do 5 listopada (godz. 23:59). Z tego względu doktoranci mogą składać wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami w dziekanatach / sekretariatach swoich jednostek w terminie do 6 listopada włącznie.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2017/2018 16 października 2017

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do dołączenia do podań o stypendia naukowe (stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium z dotacji podmiotowej) na rok akademicki 2017/2018.

Sprawozdanie doktoranta

I rok – Opinia opiekuna naukowego

II rok – Opinia opiekuna naukowego

III rok – Opinia opiekuna naukowego

IV rok i nastepne – Opinia opiekuna naukowego

Zasady oceniania:

Stypendia dla najlepszych

Stypendium doktoranckie

Stypendium zwiększenie

 

Termin składania dokumentów kończy się 31.10.2017 r.


ważna informacja dla doktorantów dot. konieczności posiadania konta w Module Repozytoryjnym Polskiej Bibliografii Naukowej 13 października 2017
Uprzejmie informujemy doktorantów (a także przypominamy starszym rocznikom) o konieczności posiadania konta w Module Repozytoryjnym Polskiej Bibliografii Naukowej oraz o bieżącym wpisywaniu publikacji do tego systemu.

W załączeniu przesyłamy instrukcję zakładania konta przygotowaną przed dr Mirosława Miernika z Instytutu Anglistyki. Pomocą służą także koordynatorzy ds. sprawozdawczości w poszczególnych jednostkach Wydziału.

Jak założyć konto na PBNie 2