Badanie warunków studiowania – ankieta dla obecnych doktorantów 09 sierpnia 2017

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów prosimy o wypełnienie ankiety przez obecnych doktorantów

 

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

W odpowiedzi na toczące się dyskusje dotyczące przemian systemu szkolnictwa wyższego oraz roli doktorantów w tym systemie Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się zadania opisania sytuacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.

Przygotowaliśmy ankietę, która ma na celu poznanie Waszych opinii na temat przebiegu Waszej pracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z promotorami, członkami grup badawczych i innymi współpracownikami. Prosimy gorąco o wypełnienie kwestionariusza nie później niż do 21 sierpnia 2017 r. Uzyskane wyniki badań zostaną zaprezentowane na ogólnopolskim kongresie i pomogą poprawić jakość studiów doktoranckich. 

Dziękujemy za poświęcenie nam cennego czasu. Ankieta powinna zająć nie więcej niż 25 minut. Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną przedstawiane tylko w zbiorczych zestawieniach. Prosimy więc o udzielenie szczerych odpowiedzi. Dzięki nim uda nam się trafnie opisać rzeczywistość odbywania studiów doktoranckich na UW.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/285549/badanie-warunkow-studiowania-na-studiach-iii-stopnia-na-uniwersytecie-warszawskim.html


Aktualizacja (instrukcja): Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 03 sierpnia 2017

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 8 września br.

Instrukcja:

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studium Doktoranckiego w terminie do 8 września 2017 .

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD. 


Godziny otwarcia Sekretariatu Studium Doktoranckiego w okresie wakacyjnym 10 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu Sekretariat Studium Doktoranckiego będzie czynny w wyznaczonych dniach w godz. 10.00 – 14.00


Zmiana godzin dyżurów Kierownika Studium Doktoranckiego w okresie wakacyjnym 07 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego będą się odbywały:

12 lipca br (środa) w godz. 15.00 – 16.00;

16 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

23 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

30 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

13 września (środa) w godz.13.00 – 14.00;

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Panią Profesor drogą elektroniczną na adres  sekretariatu <doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl>

 

 


Rozliczenie roku akademickiego 2016/2017 29 czerwca 2017

Przypominamy o regulaminowym obowiązku rozliczenia roku akademickiego 2016/17 do 30.06.2017. Po przekroczeniu tego terminu, do dokumentów należy dołączyć pisemną prośbę do Kierownika Studium Doktoranckiego o ich przyjęcie po regulaminowym terminie, z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.


Godziny otwarcia Sekretariatu 28 czerwca 2017

W związku z przełożonymi dyżurami Kierownika Studium Doktoranckiego w dniach: 28.06 oraz 5.07 odwołuje się przyjęcia w godzinach 15 – 16.30.