Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego we wrześniu 31 sierpnia 2017

Informujemy, że we wrześniu dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej odbędą się w następujących terminach:

 • czwartek 7.09, godz. 12-13
 • wtorek 12.09, godz. 13-14
 • piątek 29.09,  godz. 9-10

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na rok akademicki 2017/2018 28 sierpnia 2017

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW

odbywają się w budynku Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55, sala 2.012

 

WTOREK 5.09.2017

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki UW

Językoznawstwo

Od godziny 10.00:

 1. Ali Chandio
 2. Breno Barreto Silva
 3. Karolina Czopek
 4. Aleksandra Frasunkiewicz
 5. Maciej Kitlasz
 6. Katarzyna Kutyłowska

Od godziny 14,30:

 1. Teodor Pikula
 2. Paulina Plichta
 3. Paulina Wacławik
 4. Joanna Wiśniewska
 5. Ludwika Wituszyńska

 

ŚRODA  6.09.2017

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki UW:

od godziny 9,30

Literaturoznawstwo

 1. Klaudyna Cwynar
 2. Elżbieta Horodyska
 3. Karolina Korycka
 4. Michał Kwaśniak
 5. Elżbieta Niewiadomska
 6. Martyna Paśnik
 7. Maria Szafrańska
 8. Lucrezia Stella

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Germanistyki UW:

od godziny 14,30

Językoznawstwo

 1. Sylwia Niewiadomska
 2. Anna Rudnik
 3. Ewa Sapierzyńska
 4. Karolina Wieczorek

Literaturoznawstwo

 1. Magda Borysławska
 2. Paweł Karwowski
 3. Stella Wejchert
 4. Julia Anderle de Sylor

 

CZWARTEK  7.09.2017

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Romanistyki UW:

od godziny 9,00

Językoznawstwo

 1. Anna Iwanowska

Literaturoznawstwo

 1. Aleksandra Urbanek

 

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie w Katedrze Italianistyki UW:

od godziny 10,00

Językoznawstwo

 1. Agnieszka Kwapiszewska

Literaturoznawstwo

 1. Sara Di Gianvito
 2. Aleksandra Pogońska
 3. Marzena Radomska

 

PIĄTEK 8.09.2017

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Iberystyki i Studiów Iberoamerykańskich UW:  od godziny 10,00

 

 1. Ferran H. Casamitjana

Językoznawstwo

 1. Aleksandra Krakówska
 2. Ewa Urbańczyk

Literaturoznawstwo

 1. Henrique Shinzato
 2. Juan Francisco Alcantara Terrazas
 3. Monika Dubiel

Od godziny 14.30:

 

 1. Karolina Juszczyk
 2. Monika Kolenda
 3. Noelia Madina Pecile
 4. Jessica Pereyra Damirez
 5. Karolina Stępień
 6. Maria Wieczorkiewicz

Badanie warunków studiowania – ankieta dla obecnych doktorantów 09 sierpnia 2017

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów prosimy o wypełnienie ankiety przez obecnych doktorantów

 

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

W odpowiedzi na toczące się dyskusje dotyczące przemian systemu szkolnictwa wyższego oraz roli doktorantów w tym systemie Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się zadania opisania sytuacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.

Przygotowaliśmy ankietę, która ma na celu poznanie Waszych opinii na temat przebiegu Waszej pracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z promotorami, członkami grup badawczych i innymi współpracownikami. Prosimy gorąco o wypełnienie kwestionariusza nie później niż do 21 sierpnia 2017 r. Uzyskane wyniki badań zostaną zaprezentowane na ogólnopolskim kongresie i pomogą poprawić jakość studiów doktoranckich. 

Dziękujemy za poświęcenie nam cennego czasu. Ankieta powinna zająć nie więcej niż 25 minut. Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną przedstawiane tylko w zbiorczych zestawieniach. Prosimy więc o udzielenie szczerych odpowiedzi. Dzięki nim uda nam się trafnie opisać rzeczywistość odbywania studiów doktoranckich na UW.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/285549/badanie-warunkow-studiowania-na-studiach-iii-stopnia-na-uniwersytecie-warszawskim.html


Aktualizacja (instrukcja): Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 03 sierpnia 2017

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 8 września br.

Instrukcja:

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studium Doktoranckiego w terminie do 8 września 2017 .

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD. 


Godziny otwarcia Sekretariatu Studium Doktoranckiego w okresie wakacyjnym 10 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu Sekretariat Studium Doktoranckiego będzie czynny w wyznaczonych dniach w godz. 10.00 – 14.00


Zmiana godzin dyżurów Kierownika Studium Doktoranckiego w okresie wakacyjnym 07 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego będą się odbywały:

12 lipca br (środa) w godz. 15.00 – 16.00;

16 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

23 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

30 sierpnia (środa) w godz. 13.00 – 14.00;

13 września (środa) w godz.13.00 – 14.00;

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Panią Profesor drogą elektroniczną na adres  sekretariatu <doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl>