Stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 11 października 2017
Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 11.10.2017 r. generowanie wniosków o stypendia: doktoranckie, dla najlepszych doktorantów, zwiększenie stypendium doktoranckiego odbywa się przez system USOS.

Szczegółowe zasady odnośnie załączników dołączanych do wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie 16.10.2017

Składanie kompletu dokumentów będzie możliwe od 17.10.2017 r.


Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego 29 września 2017

Informujemy, że w semestrze zimowym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej będą się odbywać w środy w godz. 13:15-14:15.


Wprowadzenie do metodologii badań literackich – I rok 28 września 2017

Uprzejmie informujemy o obowiązku zapisywania się na zajęcia z Wprowadzenia do metodologii badań literackich. Osoby chętne do odbycia zajęć w semestrze zimowym (poniedziałki, godz. 17.30-19) proszone są o kontakt z Sekretariatem Studium w celu zapisu na zajęcia. Pierwsze zajęcia odbędą się 2.10.2017 r.

Osoby które nie będą mogły regularnie uczestniczyć w zajęciach (są spoza Warszawy) lub nie władają językiem polskim uczestniczyć w zajęciach będą w II semestrze, które będą miały formę indywidualnych spotkań.


Legitymacja doktorancka 18 września 2017

Nowoprzyjęci doktoranci Wydziału Neofilologii, którzy dotychczas nie uiścili opłaty za legitymację doktorancką proszeni są o dokonanie wpłaty (17 zł) na poniższe konto i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy Studium Doktoranckiego: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236

tytułem: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej/Imię i nazwisko doktoranta

 


Wyniki rekrutacji na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 15 września 2017

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Instytut Anglistyki

 1. Kutyłowska Katarzyna
 2. Czopek Karolina
 3. Niewiadoma Elżbieta
 4. Szafrańska Maria
 5. Horodyska Elżbieta
 6. Pikula Teodor
 7. Wacławik Paulina
 8. Barreto Silva Breno
 9. Stella Lucrezia
 10. Korycka Karolina
 11. Plichta Paulina
 12. Wituszyńska Ludwika
 13. Frasunkiewicz Aleksandra
 14. Kitlasz Maciej
 15. Kwaśniak Michał

Instytut Germanistyki

 1. Borysławska Magda
 2. Anderle de Sylor Julia
 3. Wieczorek Karolina
 4. Niewiadomska Sylwia
 5. Rudnik Anna
 6. Wejchert Stella

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

 1. Stępień Karolina
 2. Urbańczyk Ewa
 3. Juszczyk Karolina
 4. Krakówka Aleksandra
 5. Wieczorkiewicz Maria
 6. Pecile Noelia
 7. H.Casamitjana Ferran
 8. Dubiel Monika

Instytut Romanistyki

 1. Urbanek Aleksandra
 2. Iwanowska Anna

Katedra Italianistyki

 1. Di Gianvito Sara
 2. Kwapiszewska Agnieszka
 3. Radomska Marzena
 4. Pogońska Aleksandra

Zapisy na obowiązkowe zajęcia z Dydaktyki dla doktorantów I roku – NOWY TERMIN 12 września 2017

Uprzejmie informujemy, że jest już możliwość zapisywania się na zajęcia z Dydaktyki szkoły Wyższej. Proponujemy Państwu dwie grupy:
Grupa nr 1 (GRUPA PEŁNA)

Środa, 4 października br, godz.8.00-14.30 – sala 1.026
Środa, 11 października br. godz. 8.00-13.45 – sala 1.026

Grupa nr 2 (GRUPA PEŁNA)

Sobota, 28 października br. godz. 8.00-14.30 – sala 1.017
Niedziela 29 października br. godz. 8.00-13.45 – sala 1.017

Grupa nr 3

Środa, 18 października 2017; godz.8:00-14:30 – sala 1.026
Środa, 25 października 2017; godz.8:00-13:45 – sala 1.026

Na zajęcia można zapisywać się telefonicznie 22 55 26 095 lub  22 55 26 093 lub osobiście w Sekretariacie Studium Doktoranckiego na Dobrej 55 pok.2047.