Rekrutacja do Szkół doktorskich na rok akademicki 2019/2020 04 czerwca 2019

Kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020 zapraszamy na stronę Szkół doktorskich.

Znajdziecie tam Państwo wszystkie informacje odnośnie zasad rekrutacji oraz szczegółowy program kształcenia.

 

Studium doktoranckie nie prowadzi rekrutacji na studia!


Doktorancka Szkoła Letnia 24 maja 2019

Doktorancka Szkoła Letnia “Sędziowie, konstytucja i demokracja w państwie współczesnym

Szanowni Państwo,
w imieniu Biura Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego przesyłam zaproszenie do udziału w Doktoranckiej Szkole Letniej pt.”Sędziowie, konstytucja i demokracja w państwie współczesnym”, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UW w dniach: 10–14, 16–19 oraz 24–25 czerwca 2019 roku na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.zip.uw.edu.pl/doktorancka-szkola-letnia

Rozliczenie roku akademickiego 2018/2019 23 maja 2019

Szanowni Doktoranci,

przypominamy, że rozliczenie roku akademickiego 2018/2019 upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia to:

 • indeks z wpisami
 • sprawozdanie doktoranta
 • opinia opiekuna naukowego / promotora

Wszystkie potrzebne wzory dokumentów znajdują się tutaj.

Informujemy, że w przypadku wnioskowania o przedłużenie naukowe niezbędne jest złożenie wraz z w/w dokumentami podania adresowanego do Kierownika Studium doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej. Na podaniu muszą znaleźć się Państwa pełne dane teleadresowe, Jednostka macierzysta, nr indeksu, imię i nazwisko opiekuna. Podanie musi być zaopiniowane przez opiekuna naukowego / promotora.

* Możliwe jest uzyskanie zgody na późniejsze rozliczenie roku, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r., po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Kierownika SD.

Nieterminowe rozliczenie roku może skutkować problemami z uzyskaniem stypendiów naukowych w przyszłym roku akademickim.

Przypominamy: niekompletna dokumentacja nie będzie przyjmowana.

 


Zaproszenie na konferencję 13 maja 2019

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pod tytułem „Język i tożsamość”, która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy Konferencji rozważą związek języka i tożsamości w perspektywie socjolingwistycznej. Jest to zagadnienie nie tylko nieodzownie związane z gatunkiem ludzkim od zarania dziejów, ale też niezwykle aktualne w perspektywie obecnej sytuacji geopolitycznej, w której migracja, dwujęzyczność czy heterogeniczna tożsamość kulturowa stają się codziennością dla coraz większej liczby osób na świecie. Problematyka relacji językowo-tożsamościowych jest i będzie kluczowa dla zrozumienia współczesnego społeczeństwa.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z każdego ośrodka akademickiego w Polsce.

Zachęcamy do przygotowywania referatów poruszających poniższe zagadnienia:
-Język i jego funkcjonowanie w kontekście socjolingwistycznym i kognitywistycznym
-Problemy języka i tożsamości na przykładzie wybranych państw
-Język a tożsamość narodowa lub etniczna
-Język a postrzeganie świata
-Język a migracja
-Język a tożsamość i przynależność kulturowa osób dwu- i wielojęzycznych
-Język a przynależność grupowa
-Pisarze dwujęzyczni – wybór języka a tożsamość                                                                           -Język i tożsamość w edukacji: wielojęzyczność uczniów i nauczycieli
-Język tłumaczy
-Język i tożsamość w badaniach literackich
-Język i tożsamość jako zagadnienie w różnych dyscyplinach naukowych / w różnych perspektywach badawczych
-Metodologia badań nad językiem i tożsamością
Jak również w innych obszarach tematycznych pozostających w związku z tematem konferencji.
Badania nie muszą być związane z językiem francuskim i kulturą frankofońską.

Zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do nadsyłania abstraktów; Zgłoszenie udziału zawierające imię, nazwisko, tytuł, afiliację, numer kontaktowy, tytuł wystąpienia, abstrakt (maksymalnie 250 słów) wraz z bibliografią przesyłać należy na adres jezykitozsamosc@gmail.com do 20 maja 2019 roku włącznie.
Udział w konferencji, tak czynny, jak i bierny, jest wolny od opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem jezykitozsamosc@gmail.com


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 08 maja 2019

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że możliwe jest już składanie wniosków o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r., Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje, że w tym roku wnioski składane są poprzez Biuro Obsługi Badań. Wnioski mogą być składane przez doktorantów i młodych naukowców.

Poniżej zamieszczamy kilka pomocnych adresów oraz kontaktów w sprawie składania wniosków:

 1. Link do Biura Obsługi Badań:
  http://bob.uw.edu.pl/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r/
 2. Informacje na Stronie MNiSW dotyczące tego stypendium:

           https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000658/O/D20190658.pdf
 2. Kontakty do osób zajmujących się tym zagadnieniem w BOB:

Pani Marta Ambroziak: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Pani Anna Wawryszewicz: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl


Zajęcia dla doktorantów “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” 07 maja 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” w dniu 10.05.2019 r. z powodu odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim Juwenaliów są odwołane.