08 lutego 2017

PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH  I NIEODEBRANYCH DOTYCHCZAS INDEKSÓW !!!


Zapisy na zajęcia z lingwistyki Wprowadzenie metodologiczne.

Przypominamy naszym doktorantom pierwszego roku (oraz tym, którzy mieli rok zaliczony warunkowo) o obowiązku zaliczeniu zajęć z metodologii  wynikającym z programu studiów. Zajęcia dla literaturoznawców prowadzi prof. Barbara Kowalik, zajęcia dla językoznawców prof. Andrzej Bogusławski. Na zajęcia zapisuje sekretariat studiów doktoranckich..


Stypendium dla najlepszych doktorantów 24 stycznia 2017

Proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji stypendialnych dot. stypendium dla najlepszych doktorantów  do sekretariatu Studium Doktoranckiego.


Decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego. 09 stycznia 2017

Uprzejmie zapraszam osoby, które składały wnioski o stypendium doktoranckie i o zwiększenie stypendium doktoranckiego po odbiór decyzji stypendialnych w godzinach urzędowania sekretariatu. Nadal oczekujemy na decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów i socjalne.


Nowe godziny dyżurów Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii i przyjmowania interesantów w sekretariacie Studium 20 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin dyżurowania Kierownika Studium Doktoranckiego – począwszy od 1 stycznia 2017 będzie się on odbywał w środy w godzinach od 15.00 do 16.30 w pok. nr 2047 w budynku przy ul. Dobrej 55.

Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie Studium Doktoranckiego. Począwszy od 1 stycznia nowego roku będzie on otwarty dla interesantów we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 15.00 oraz oczywiście w godzinach dyżuru Kierownika Studium Doktoranckiego.


Zmiana na stanowisku Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UW 19 grudnia 2016

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązki Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UW  będzie pełniła Pani dr hab. Maria Załęska, która zastąpi długoletniego Kierownika Studium Panią Profesor Magdalenę Danielewiczową. Tym samym zmienią się godziny dyżurów Kierownika Studium i prawdopodobnie godziny przyjęć interesantów, o czym poinformujemy w najbliższym czasie.