ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH 08 czerwca 2016

Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe w indeksie zalicza opiekun naukowy doktoranta, natomiast wpisu w systemie USOS, na podstawie zaliczenia w indeksie dokonuje automatycznie koordynator praktyk zawodowych.


Informacja dla osób zakwaterowanych w hotelu “Sokrates” 18 maja 2016

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, że doktoranci-cudzoziemcy, którzy chcieliby przedłużyć zakwaterowanie na kolejny rok akademicki w hotelu Sokrates są zobowiązani zgłosić się do naszego biura do dnia 20 czerwca 2016 r., bowiem przedłużenie zakwaterowania dla mieszkających w Sokratesie doktorantów wystawia i poświadcza nasze Biuro.

 


SKŁADANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZALICZENIA ROKU 10 maja 2016

Przypominamy naszym doktorantom o obowiązku składania  w sekretariacie rocznego sprawozdania, ew. spisu publikacji (na oddzielnej kartce), opinii promotora oraz indeksu z zaliczeniami przedmiotów wymaganych programem do dnia 30 czerwca br.


Zaproszenie na konferencję 29 kwietnia 2016

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej obrazom starzenia w tekstach kultury, która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniach 1 i 2 grudnia 2016 r.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w podanym linku:

https://ageingwithdisability.wordpress.com/

 


Konferencje naukowe w czerwcu i wrześniu 2016 r. 21 kwietnia 2016

Informacje dot. konferencji naukowych, które odbędą się w czerwcu i wrześniu 2016 r.

Dear Colleague,

We have the pleasure of inviting you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2016, to be held in Hotel “Royal Castle”, Elenite on the Bulgarian Black Sea Coast (EU).

Conferences in June
Agriculture & Food, 4th International Conference (20-24 Jun) Read more
Ecology & Safety, 25th International Conference (23-27 Jun) Read more
Materials, Methods & Technologies, 18th International Conference (26-30 Jun) Read more

Conferences in September
Economy & Business, 15th International Conference (1-5 Sep) Read more
Education, Research & Development, 7th International Conference (4-8 Sep) Read more
Language, Individual & Society, 10th International Conference (7-11 Sep) Read more

Annually our events connect scientists and researchers from over 40 countries.
The papers presented will be published in open-access journals, part of International Scientific Publications.
Certificate of publication and presentation will be provided.

Organized by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation and partners.

Please note: registration deadline extension applies when registering from this address.

Best regards,
International Scientific Events, Bulgaria
www.sciencebg.net

Not interested? Click here to unsubscribe.
This message is unsolicited commercial communication.


Stypendia im. Banacha i im. Łukasiewicza 14 kwietnia 2016

Zainteresowanych doktorantów zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami przyznawania stypendium Banacha i stypendium im. Łukasiewicza na okres wakacyjny roku akademickiego 2015/2016 r., a także przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2016/17.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziecie Państwo na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

Stypendium im. S. Banacha

Stypendium im. I. Łukasiewicza

Termin składania dokumentów do BUWIWM-u prze doktorantów ubiegających się o stypendium na okres wakacji upływa w dniu 6 czerwca 2016 r., dlatego też prosimy doktorantów o dostarczanie dokumentów w odpowiednio wcześniejszym terminie.