Godziny otwarcia Sekretariatu Studium Doktoranckiego 26 lipca 2016

Informujemy, że w lipcu i sierpniu 2016 r. Sekretariat Studium Doktoranckiego otwarty jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14.


URLOP KIEROWNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO NEOFILOLOGII 01 lipca 2016

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny urlop Pani profesor Magdaleny Danielewiczowej, Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii będzie trwał od 18 do 29 lipca oraz od 20 do 30 września.

Pani profesor będzie również nieobecna w środę 14 września br., z powodu udziału w konferencji.


ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH 08 czerwca 2016

Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe w indeksie zalicza opiekun naukowy doktoranta, natomiast wpisu w systemie USOS, na podstawie zaliczenia w indeksie dokonuje automatycznie koordynator praktyk zawodowych.


Informacja dla osób zakwaterowanych w hotelu “Sokrates” 18 maja 2016

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, że doktoranci-cudzoziemcy, którzy chcieliby przedłużyć zakwaterowanie na kolejny rok akademicki w hotelu Sokrates są zobowiązani zgłosić się do naszego biura do dnia 20 czerwca 2016 r., bowiem przedłużenie zakwaterowania dla mieszkających w Sokratesie doktorantów wystawia i poświadcza nasze Biuro.

 


SKŁADANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZALICZENIA ROKU 10 maja 2016

Przypominamy naszym doktorantom o obowiązku składania  w sekretariacie rocznego sprawozdania, ew. spisu publikacji (na oddzielnej kartce), opinii promotora oraz indeksu z zaliczeniami przedmiotów wymaganych programem do dnia 30 czerwca br.


Zaproszenie na konferencję 29 kwietnia 2016

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej obrazom starzenia w tekstach kultury, która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniach 1 i 2 grudnia 2016 r.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w podanym linku:

https://ageingwithdisability.wordpress.com/