Dean’s Officeul. Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warsaw
(the outbuilding of the Tyszkiewicz-Potocki Palace)

tel.: (22) 55-20-912, (22) 55-20-950
fax: (22) 55-21-557
The Faculty Cash Office is open godz. 9.00-13.00
(break: 11.00-11.15)
neofilologia@uw.edu.pl
Account no.: 46 1160 2202 0000 0000 6084 9628
Employees:

mgr Krzysztof Wolszakiewicz

(Head of the Dean’s Office)
tel.: (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
e-mail: k.wolszakiewicz@uw.edu.pl

mgr Krystyna Kochman

(manager of the buildings at Oboźna 8, Dobra 55)
tel.: (22) 55-26-029, 882-166-094
e-mail: k.kochman@uw.edu.pl

mgr Urszula Subbotko

sprawy pracownicze, przewody habilitacyjne
tel.: (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
e-mail: neofilologia@uw.edu.pl

Joanna Dominowska

przewody doktorskie, nostryfikacje
tel.: (22) 55-20-950, (22) 55-20-912
e-mail: j.dominowska@uw.edu.pl

Krzysztof Grzelecki

tel.: (22) 55-20-973
e-mail: k.grzelecki@uw.edu.pl