Decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Uprzejmie zapraszam osoby, które składały wnioski o stypendium doktoranckie i o zwiększenie stypendium doktoranckiego po odbiór decyzji stypendialnych w godzinach urzędowania sekretariatu. Nadal oczekujemy na decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów i socjalne.


Data publikacji: 09 stycznia 2017