Doctoral Studies


ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro


Operating Hours:
Tuesday and Thursday 10 a.m – 3 p.m.

Kontakt do sekretariatu Studium Doktoranckiego:

Ewa Janukowicz

Obsługa informatyczna doktorantów, przedłużanie ważności legitymacji doktoranckich
tel.: (22) 55-260-95
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

mgr Małgorzata Malinowska

tel.: (22) 55-260-93
fax. (22) 55-260-94
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl