Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego

Informujemy, że w semestrze zimowym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej będą się odbywać w środy w godz. 13:15-14:15.


Data publikacji: 29 września 2017