Dziekanatul. Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Dziekanat Wydziału Neofilologii nie przyjmuje interesantów.

Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie we wskazanych godzinach dyżurowania: pon.-pt., godz. 09.00-14.00

Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów równocześnie należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW.

Dokumenty papierowe, a w szczególności finansowe, należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Przez Kancelarię Ogólną UW będzie też kierowana poczta z Dziekanatu i Sekcji Ekonomiczno-Finansowej do Jednostek Wydziału.

Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

 

  • tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-950
    fax (22) 55-21-557
  • neofilologia@uw.edu.pl
  • Dziekanat Wydziału Neofilologii prowadzi wyłącznie sprawy pracownicze oraz naukowe.Dziekanat nie prowadzi spraw studenckich ani rekrutacji; leżą one w kompetencjach sekretariatów jednostek Wydziału.
Pracownicy dziekanatu: