Dziekanatul. Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

 • tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-950
  fax (22) 55-21-557

 • neofilologia@uw.edu.pl

 •  

  Dziekanat Wydziału Neofilologii prowadzi wyłącznie sprawy pracownicze oraz naukowe.

  Dziekanat nie prowadzi spraw studenckich ani rekrutacji; leżą one w kompetencjach sekretariatów jednostek Wydziału.

   

Pracownicy dziekanatu:
 • mgr Krzysztof Wolszakiewicz

  (Kierownik Dziekanatu)
  tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
  e-mail: k.wolszakiewicz@uw.edu.pl

 • Joanna Dominowska

  przewody doktorskie, nostryfikacje
  tel. (22) 55-20-950, (22) 55-20-912
  e-mail: j.dominowska@uw.edu.pl

 • Natalia Lembicz

  sprawy pracownicze, przewody habilitacyjne
  tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
  e-mail: neofilologia@uw.edu.pl

 • mgr Krystyna Kochman

  (Kierownik obiektów: Dobra 55, Oboźna 8)
  tel. (22) 55-26-029, 882-166-094
  e-mail: k.kochman@uw.edu.pl

 • mgr Urszula Subbotko-Mocur – urlop

  sprawy pracownicze, przewody habilitacyjne
  tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
  e-mail: neofilologia@uw.edu.pl