Dziekanatul. Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

Godziny przyjęć interesantów: pon.-pt., godz. 09.00-16.00

  • tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-950
    fax (22) 55-21-557
  • neofilologia@uw.edu.pl
  • Dziekanat Wydziału Neofilologii prowadzi wyłącznie sprawy pracownicze oraz naukowe.Dziekanat nie prowadzi spraw studenckich ani rekrutacji; leżą one w kompetencjach sekretariatów jednostek Wydziału.
Pracownicy dziekanatu: