Dziekanatul. Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

Pracownicy Dziekanatu:
 • mgr Anna Stobiecka

  (Kierownik Dziekanatu)
  tel. (22) 55-20-912
  e-mail: a.stobiecka2@uw.edu.pl

  Obsługa posiedzeń Rady Wydziału, sprawy organizacyjne

 • Natalia Paradowska

  tel. (22) 55-20-950, (22) 55-20-912
  e-mail: n.lembicz@uw.edu.pl

  Sprawy studenckie, doktoraty

 • mgr Urszula Subbotko-Mocur

  tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
  e-mail: neofilologia@uw.edu.pl

  Sprawy pracownicze, konkursy, awanse naukowe

 • mgr Krystyna Kochman

  (Kierownik obiektów: Dobra 55, Oboźna 8)
  tel. (22) 55-26-029, 882-166-094
  e-mail: k.kochman@uw.edu.pl

 • tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-950
  fax (22) 55-21-557
 • neofilologia@uw.edu.pl
 • Dziekanat Wydziału Neofilologii prowadzi wyłącznie sprawy pracownicze oraz naukowe.Dziekanat nie prowadzi spraw studenckich ani rekrutacji; leżą one w kompetencjach sekretariatów jednostek Wydziału.