Dziekanatul. Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-950
fax (22) 55-21-557
Kasa Wydziału czynna jest w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 11.00-11.15)
neofilologia@uw.edu.pl
Dziekanat Wydziału Neofilologii prowadzi wyłącznie sprawy pracownicze oraz naukowe.
Dziekanat nie prowadzi spraw studenckich ani rekrutacji; leżą one w kompetencjach sekretariatów jednostek Wydziału.
Pracownicy dziekanatu:

mgr Krzysztof Wolszakiewicz

(Kierownik Dziekanatu)
tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
e-mail: k.wolszakiewicz@uw.edu.pl

Joanna Dominowska

przewody doktorskie, nostryfikacje
tel. (22) 55-20-950, (22) 55-20-912
e-mail: j.dominowska@uw.edu.pl

mgr Urszula Subbotko

sprawy pracownicze, przewody habilitacyjne
tel. (22) 55-20-912, (22) 55-20-958
e-mail: neofilologia@uw.edu.pl

mgr Krystyna Kochman

(Kierownik obiektów: Dobra 55, Oboźna 8)
tel. (22) 55-26-029, 882-166-094
e-mail: k.kochman@uw.edu.pl