Aktualności

Wyniki czterech konkursów na stanowiska stypendystów w projekcie NCN 2019/35/B/HS2/02236
Opublikowano:   01 September 2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem projektu OPUS 18 „Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2019/35/B/HS2/02236), realizowanego na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1 września 2020, wyłoniono stypendystów (doktorantów i asystentów badawczych) w projekcie – wyniki konkursów.

Funkcjonowanie Wydziału od dnia 25 maja 2020 r. w związku ze stanem epidemii
Opublikowano:   30 May 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, co następuje: od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów

“Równoważni” na UW
Opublikowano:   22 October 2019

W październiku ruszyła kampania społeczna “Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a zarazem wszyscy są w niej równoważni. To oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, a osoby, które jej doświadczają znajdą na uczelni wsparcie. Zachęcamy do śledzenia kampanii na stronie internetowej

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)
Opublikowano:   22 February 2019

    W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy.

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Przedłużanie ważności legitymacji doktoranckich
Opublikowano:   15 September 2020

Szanowni doktoranci, informujemy o możliwości przedłużania legitymacji doktoranckich na r.a.2020/21. Zapraszamy osoby, które mają już rozliczony rok akademicki 2019/20 w dniach: wtorki g. 10-14 środy g. 10-13 czwartki g.10-14 Osoby, które rozliczały się w drugim terminie (do 15.09) proszone są o śledzenie swojej strony USOSWeb – przedłużenie ważności legitymacji możliwe


Minigranty w ramach 4EU+
Opublikowano:   07 July 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z


Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich
Opublikowano:   09 June 2020

Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich prosimy przesyłać razem z dokumentami do zaliczenia roku. Nie możemy na podanie reagować dopóki nie będzie zaliczony rok bieżący. W przypadku braku możliwości zdobycia podpisu opiekuna/promotora na podaniu o przedłużenie studiów prosimy aby w mailu z opinią promotor zawarł dodatkowo informację, że akceptuje i popiera


Nabór kandydatów do projektu ELIT
Opublikowano:   02 June 2020

Szanowni Doktoranci, zachęcamy do zgłaszania się do projektu ELIT. Szczegóły: ELIT (Empirical study of  literature training network)


Rozliczenie roku akademickiego 2019/20
Opublikowano:   19 May 2020

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją stanu epidemicznego, zaliczenie obecnego roku studiów doktoranckich będzie się odbywać według następujących zasad. Doktorant jest zobowiązany do przesłania (do 30.06.2020; w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – do 15.09.2020) na adres mailowy Studium Doktoranckiego doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl kompletu dokumentów: (a) sprawozdania z działalności naukowej w roku 2019/20


Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW / Preventing COVID-19 spread among the UW community
Opublikowano:   11 March 2020

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW. Zarządzenie dotyczy m.in.: odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie; odwołania do 30 kwietnia 2020


Więcej wpisów...