Aktualności Studium Doktoranckiego

Wyniki rekrutacji na Studia doktoranckie Wydziału Neofilologii na rok akademicki 2016/2017
Opublikowano:   15 September 2016

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji na Studia doktoranckie Wydziału Neofilologii UW na rok akademicki 2016/2017. Na studia doktoranckie zostały przyjęte osoby, które uzyskały co najmniej 10 punktów. Jednocześnie informujemy, że listę przyjętych kandydatów spoza Unii Europejskiej podamy w późniejszym terminie po zatwierdzeniu ich podań przez Rektora. LISTA RANKINGOWA 92082301881 18 81082400584


Plan rekrutacji doktorantów na rok akademicki 2016/2017
Opublikowano:   05 September 2016

Poniżej plan rekrutacji doktorantów na rok akademicki 2016/2017: Instytut Germanistyki – 6 IX (wtorek), g. 9.30, pokój 1042 w budynku przy ul. Dobrej 55. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – 6 IX (wtorek), g. 14.00, w budynku przy ul. Oboźnej. Katedra Hungarystyki – 7 IX (środa), godz. 10.00, pokój 2.048


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
Opublikowano:   22 August 2016

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 15 września br.


Godziny otwarcia Sekretariatu Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   26 July 2016

Informujemy, że w lipcu i sierpniu 2016 r. Sekretariat Studium Doktoranckiego otwarty jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14.


URLOP KIEROWNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO NEOFILOLOGII
Opublikowano:   01 July 2016

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny urlop Pani profesor Magdaleny Danielewiczowej, Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii będzie trwał od 18 do 29 lipca oraz od 20 do 30 września. Pani profesor będzie również nieobecna w środę 14 września br., z powodu udziału w konferencji.


ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH
Opublikowano:   08 June 2016

Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe w indeksie zalicza opiekun naukowy doktoranta, natomiast wpisu w systemie USOS, na podstawie zaliczenia w indeksie dokonuje automatycznie koordynator praktyk zawodowych.


Więcej wpisów...