Aktualności

obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny de Maere d’Aertrycke
Opublikowano:   28 April 2016

w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 11.30 w sali nr 3.014 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny de Maere d’Aertrycke pt. „Między ‘realnym’ socjalizmem NRD a komunistyczną utopią. Twórczość Wolfa Biermanna w latach 1962-1990”. promotor – dr hab. Tomasz

Dziekan Wydziału Neofilologii na kadencję 2016-2020
Opublikowano:   27 April 2016

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 26 kwietnia br. na Dziekana Wydziału została wybrana Pani prof. dr hab. Maria Dakowska.

obrona pracy doktorskiej mgr Anny Porczyk
Opublikowano:   20 April 2016

w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 14.00 w sali nr 3.037 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Anny Porczyk pt. „Erri De Luca e la Bibbia. Un autore formatosi sulle Sacre Scritture” /Erri De Luca i Mikrà. Pisarz ukształtowany przez

Oferta pracy w projekcie badawczym
Opublikowano:   19 April 2016

Ze szczegółami oferty można zapoznać się tutaj.

Zapraszamy na wykład “How We Make Meaning” Profesor Barbary Dancygier
Opublikowano:   08 April 2016

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na inauguracyjny wykład prof. Dancygier w serii poświęconej pamięci Profesora Jana Rusieckiego , znanego w świecie językoznawcy i wybitnego pedagoga. Wykład pod tytułem “How We Make Meaning” wygłosi Profesor Barbara Dancygier , absolwentka i były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie Professor of English and Cognitive Linguistics

Sukces Wydziału Neofilologii w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015
Opublikowano:   12 June 2015

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2015 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. Kapitule Rankingu przewodniczył w prof. Michał Kleiber – b. prezes PAN, a w jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki – przewodniczący PKA, prof. Bogusław Smólski –

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Ankieta Laboratorium Cyfrowej Humanistyki dot. szkoleń pracowników i doktorantów
Opublikowano:   22 April 2016

Szanowni Państwo, działające na UW Laboratorium Cyfrowej Humanistyki (LACH) zwróciło się do nas z prośbą o przeprowadzenie badań ankietowych online, których celem byłoby uwzględnienia potrzeb pracowników, doktorantów  i studentów naszego Wydziału w kwestii szkoleń w zakresie stosowania i promowania najnowszych narzędzi badawczych humanistyki cyfrowej. W związku z powyższym prosimy osoby


Konferencje naukowe w czerwcu i wrześniu 2016 r.
Opublikowano:   21 April 2016

Informacje dot. konferencji naukowych, które odbędą się w czerwcu i wrześniu 2016 r. Dear Colleague, We have the pleasure of inviting you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2016, to be held in Hotel “Royal Castle”, Elenite on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). Conferences in June


Stypendia im. Banacha i im. Łukasiewicza
Opublikowano:   14 April 2016

Zainteresowanych doktorantów zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami przyznawania stypendium Banacha i stypendium im. Łukasiewicza na okres wakacyjny roku akademickiego 2015/2016 r., a także przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2016/17. Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziecie Państwo na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: Stypendium im.


Konferencja “Wizja NATO XXI wieku”
Opublikowano:   14 April 2016

Konferencja “Wizja NATO XXI wieku” odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Patriam Salutis działające przy Instytucie Politologii, na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa. Dzień pierwszy Konferencji to dzień naukowo-ekspercki. Wśród prelegentów znajdują się premier Tomasz Siemoniak, prof. Edward Haliżak, dr


Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego UW
Opublikowano:   08 April 2016

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na swoim Wydziale/Jednostce Organizacyjnej aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według  obowiązującego wzoru można odbierać  w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej. Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz  w Biurze Spraw Socjalnych (pok.


KONKURS DLA DOKTORANTÓW GERMANISTYKI
Opublikowano:   18 March 2016

Poszukujemy doktorantów germanistyki (specjalność literaturoznawcza) do projektu BEETHOVEN – HS finansowanego przez DFG – Narodowe Centrum Nauki. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) to niemiecka organizacja finansująca projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jednym z priorytetów DFG jest wspieranie młodych naukowców oraz zapewnienie im równych szans w rozwijaniu kariery naukowej. Ponadto misją DFG


Więcej wpisów...