Aktualności

Prodziekani Wydziału Neofilologii na kadencję 2016-2020
Opublikowano:   25 May 2016

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 24 maja br. na Prodziekanów Wydziału zostały wybrane: Pani dr hab. Ewa Geller, prof. UW – Prodziekan ds. naukowych Pani dr hab. Karolina Kumor – Prodziekan ds. studenckich

obrona przewodu doktorskiego mgr Anny Kożańczuk
Opublikowano:   17 May 2016

w dniu 30 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Anny Kożańczuk pt. „’Heimatlosigkeit betrachte ich als etwas Positives’. Ausländerliteratur Wladimir Kaminers”./’Brak ojczyzny postrzegam jako coś pozytywnego’. Literatura migracyjna Wladimira Kaminera/. promotor –

Dziekan Wydziału Neofilologii na kadencję 2016-2020
Opublikowano:   27 April 2016

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 26 kwietnia br. na Dziekana Wydziału została wybrana Pani prof. dr hab. Maria Dakowska.

Sukces Wydziału Neofilologii w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015
Opublikowano:   12 June 2015

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2015 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. Kapitule Rankingu przewodniczył w prof. Michał Kleiber – b. prezes PAN, a w jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki – przewodniczący PKA, prof. Bogusław Smólski –

The University’s visiting card
Opublikowano:   10 June 2015

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na wykonanie filmu o UW przeznaczonego głównie dla kandydatów zagranicznych. Materiał jest już gotowy (podczas oglądania koniecznie włącz dźwięk, żeby usłyszeć specjalnie skomponowaną muzykę). Klip będzie pokazywany m.in. na stronach internetowych uczelni,

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Odwołany wykład prof. Bogusławskiego “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne”
Opublikowano:   25 May 2016

Z upoważnienia Pana Prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego informujemy, że dnia 27.05.2016 r. wykład “Ligwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” nie odbędzie się w związku z zamknięciem w tym dniu budynku przy ul. Dobrej 55. Wykład zostanie odpracowany w piątek 10 czerwca o zwykłej porze.


Międzynarodowa konferencja nt. nudy
Opublikowano:   24 May 2016

Organizator konferencji mgr Mariusz Finkielsztein, doktorant w Instytucie Socjologii UW serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej 2nd International Interdiscyplinary Boredom Conference, która odbędzie się w dn. 2-3.06.2015 r. na Uniwerystecie Warszawskim (Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich). Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie : http://boredomconference.com/


Informacja dla osób zakwaterowanych w hotelu “Sokrates”
Opublikowano:   18 May 2016

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, że doktoranci-cudzoziemcy, którzy chcieliby przedłużyć zakwaterowanie na kolejny rok akademicki w hotelu Sokrates są zobowiązani zgłosić się do naszego biura do dnia 20 czerwca 2016 r., bowiem przedłużenie zakwaterowania dla mieszkających w Sokratesie doktorantów wystawia i poświadcza nasze Biuro.  


SKŁADANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZALICZENIA ROKU
Opublikowano:   10 May 2016

Przypominamy naszym doktorantom o obowiązku składania  w sekretariacie rocznego sprawozdania, ew. spisu publikacji (na oddzielnej kartce), opinii promotora oraz indeksu z zaliczeniami przedmiotów wymaganych programem do dnia 30 czerwca br.


Zaproszenie na konferencję
Opublikowano:   29 April 2016

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej obrazom starzenia w tekstach kultury, która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniach 1 i 2 grudnia 2016 r.   Szczegóły znajdziecie Państwo w podanym linku: https://ageingwithdisability.wordpress.com/  


Ankieta Laboratorium Cyfrowej Humanistyki dot. szkoleń pracowników i doktorantów
Opublikowano:   22 April 2016

Szanowni Państwo, działające na UW Laboratorium Cyfrowej Humanistyki (LACH) zwróciło się do nas z prośbą o przeprowadzenie badań ankietowych online, których celem byłoby uwzględnienia potrzeb pracowników, doktorantów  i studentów naszego Wydziału w kwestii szkoleń w zakresie stosowania i promowania najnowszych narzędzi badawczych humanistyki cyfrowej. W związku z powyższym prosimy osoby


Więcej wpisów...