Aktualności Studium Doktoranckiego

URLOP KIEROWNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO NEOFILOLOGII
Opublikowano:   01 July 2016

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny urlop Pani profesor Magdaleny Danielewiczowej, Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii będzie trwał od 18 do 29 lipca oraz od 20 do 30 września. Pani profesor będzie również nieobecna w środę 14 października br., z powodu udziału w konferencji.


ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH
Opublikowano:   08 June 2016

Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe w indeksie zalicza opiekun naukowy doktoranta, natomiast wpisu w systemie USOS, na podstawie zaliczenia w indeksie dokonuje automatycznie koordynator praktyk zawodowych.


ODWOŁANIE DYŻURU PANI PROFESOR MAGDALENY DANIELEWICZOWEJ
Opublikowano:   06 June 2016

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu na obronę do Torunia, odwołany jest dyżur Pani Profesor Magdaleny Danielewiczowej z dnia 21 czerwca br. Osoby, które miałyby w tym czasie pilne sprawy zapraszamy na dyżur Pani Profesor we wtorek 20 czerwca w godz. od 9.20 do 10.20 bądź  prosimy o kontaktowanie się


Odwołany wykład prof. Bogusławskiego “Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne”
Opublikowano:   25 May 2016

Z upoważnienia Pana Prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego informujemy, że dnia 27.05.2016 r. wykład “Ligwistyka. Wprowadzenie metodologiczne” nie odbędzie się w związku z zamknięciem w tym dniu budynku przy ul. Dobrej 55. Wykład zostanie odpracowany w piątek 10 czerwca o zwykłej porze.


Informacja dla osób zakwaterowanych w hotelu “Sokrates”
Opublikowano:   18 May 2016

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, że doktoranci-cudzoziemcy, którzy chcieliby przedłużyć zakwaterowanie na kolejny rok akademicki w hotelu Sokrates są zobowiązani zgłosić się do naszego biura do dnia 20 czerwca 2016 r., bowiem przedłużenie zakwaterowania dla mieszkających w Sokratesie doktorantów wystawia i poświadcza nasze Biuro.  


SKŁADANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZALICZENIA ROKU
Opublikowano:   10 May 2016

Przypominamy naszym doktorantom o obowiązku składania  w sekretariacie rocznego sprawozdania, ew. spisu publikacji (na oddzielnej kartce), opinii promotora oraz indeksu z zaliczeniami przedmiotów wymaganych programem do dnia 30 czerwca br.


Więcej wpisów...