Aktualności Studium Doktoranckiego

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
Opublikowano:   22 August 2016

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 15 września br.


Godziny otwarcia Sekretariatu Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   26 July 2016

Informujemy, że w lipcu i sierpniu 2016 r. Sekretariat Studium Doktoranckiego otwarty jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14.


URLOP KIEROWNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO NEOFILOLOGII
Opublikowano:   01 July 2016

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny urlop Pani profesor Magdaleny Danielewiczowej, Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii będzie trwał od 18 do 29 lipca oraz od 20 do 30 września. Pani profesor będzie również nieobecna w środę 14 października br., z powodu udziału w konferencji.


ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH
Opublikowano:   08 June 2016

Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe w indeksie zalicza opiekun naukowy doktoranta, natomiast wpisu w systemie USOS, na podstawie zaliczenia w indeksie dokonuje automatycznie koordynator praktyk zawodowych.


Informacja dla osób zakwaterowanych w hotelu “Sokrates”
Opublikowano:   18 May 2016

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, że doktoranci-cudzoziemcy, którzy chcieliby przedłużyć zakwaterowanie na kolejny rok akademicki w hotelu Sokrates są zobowiązani zgłosić się do naszego biura do dnia 20 czerwca 2016 r., bowiem przedłużenie zakwaterowania dla mieszkających w Sokratesie doktorantów wystawia i poświadcza nasze Biuro.  


SKŁADANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZALICZENIA ROKU
Opublikowano:   10 May 2016

Przypominamy naszym doktorantom o obowiązku składania  w sekretariacie rocznego sprawozdania, ew. spisu publikacji (na oddzielnej kartce), opinii promotora oraz indeksu z zaliczeniami przedmiotów wymaganych programem do dnia 30 czerwca br.


Więcej wpisów...