Formularz rejestracji POWER Kadry 3.4

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojej kandydatury do uczestnictwa w projekcie WNf
Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze:
„Języki obce w pracy akademickiej” (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16)

 


Data publikacji: 22 stycznia 2018