Funkcjonowanie Wydziału “w obszarze czerwonym”

Uprzejmie informujemy, iż Rektor UW w dniu 16 października br. wydał zarządzenie nr 233 w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym wszystkie zajęcia na Wydziale Neofilologii będą prowadzone w trybie zdalnym aż do odwołania.

Informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych Instytutów i Katedr Wydziału:

Instytut Anglistyki 

Instytut Germanistyki

Instytut Romanistyki 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Katedra Hungarystyki 

Katedra Italianistyki 

Na wyżej wymienionych stronach internetowych znajdują się również informacje dotyczące trybu pracy Sekretariatów poszczególnych Jednostek oraz sposobu kontaktowania się.

 


Data publikacji: 19 października 2020