General Information


Address:

ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Room 2.047 (II floor)

Operating Hours :

Tuesday and Thursday 10 a.m – 3 p.m.

 Contact information:

Ewa Janukowicz

tel.: (22) 55-260-95
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

mgr Małgorzata Malinowska

tel.: (22) 55-260-93
fax. (22) 55-260-94
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

Head of PhD Studies Faculty Modern Languages:

dr hab. Maria Załęska

e-mail: m.zaleska@uw.edu.pl

Candidates for Doctoral Studies / PhD Students
For information in English, please contact Ewa Janukowicz at e.janukowicz@uw.edu.pl

Na Wydziale Neofilologii prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie (zakres: literaturoznawstwo, językoznawstwo).
W realizacji studiów doktoranckich biorą udział następujące jednostki organizacyjne Wydziału:

  1. Instytut Anglistyki
  2. Instytut Germanistyki
  3. Instytut Romanistyki
  4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
  5. Katedra Hungarystyki
  6. Katedra Italianistyki

Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek, w której ma opiekuna naukowego, będącego profesorem lub doktorem habilitowanym.

Podstawa prawna działania studiów:

Uwaga: Senat UW dnia 16 kwietnia 2014 r. podjął uchwalę nr 214 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW.