Informacja o dwóch konferencjach

Przekazujemy informację o dwóch konferencjach
1. Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca –
Edycja II
http://www.creativetime.pl/wmn2020.html
Konferencja organizowana jest w kwietniu w pięciu miastach pod hasłem:
“Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia”.
Rekrutacja do 24.01.2020

2. Dokonania Naukowe Doktorantów VIII Edycja – Konferencja Młodych
Naukowców
Tym razem odbędzie się ona w Krakowie 25.04.2020 i Warszawie 9.05.2020.
https://www.doktorant.com.pl/index.php/2020-dnd-8
Rekrutacja do 31.01.2020

Dr inż. Marcin Kuczera
konferencja@doktorant.com.pl

——————————————————————————–


Data publikacji: 20 stycznia 2020