Informacje ogólne


 Adres:

ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro

Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów:

wtorek i czwartek 10.00-15.00

Kontakt do sekretariatu Studium Doktoranckiego:

Ewa Janukowicz

Obsługa informatyczna doktorantów, przedłużanie ważności legitymacji doktoranckich
tel.: (22) 55-260-95
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

mgr Małgorzata Malinowska

tel.: (22) 55-260-93
fax. (22) 55-260-94
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

Kierownik Studium Doktoranckiego:

dr hab. Maria Załęska

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii:
e-mail: m.zaleska@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20:

wtorki, godz. 10.15 – 11.15

Na Wydziale Neofilologii prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie (zakres: literaturoznawstwo, językoznawstwo).
W realizacji studiów doktoranckich biorą udział następujące jednostki organizacyjne Wydziału:

  1. Instytut Anglistyki
  2. Instytut Germanistyki
  3. Instytut Romanistyki
  4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
  5. Katedra Hungarystyki
  6. Katedra Italianistyki

Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek, w której ma opiekuna naukowego, będącego profesorem lub doktorem habilitowanym.

Podstawa prawna działania studiów:

Uwaga: Senat UW dnia 16 kwietnia 2014 r. podjął uchwalę nr 214 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW.