Informacje ogólne


Utworzony w roku 1946 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego obejmował swoją strukturą filologie obce. W roku 1951 utworzono Wydział Filologiczny, w skład którego wchodziły filologie obce i polonistyka. W roku 1968 utworzono Wydział Filologii Obcych, a od 1976 roku Wydział Neofilologii, w skład którego do roku 2005 wchodził Instytut Orientalistyczny. Wydział jest federacyjnym wydziałem jednostek organizacyjnych. W jednostkach naukowo-dydaktycznych prowadzone są studia stacjonarne i studia niestacjonarne na następujących kierunkach:

  • filologia angielska (I i II stopnia)
  • germanistyka (I i II stopnia)
  • filologia romańska (I i II stopnia)
  • iberystyka (I stopnia)
  • filologia iberyjska (I i II stopnia)
  • filologia ugrofińska (I i II stopnia)
  • filologia włoska (I i II stopnia)
  • studia filologiczno-kulturoznawcze
   (I i II stopnia; prowadzone przez Instytut Anglistyki)

Od roku akademickiego 2007/2008 kształcenie odbywa się na studiach dwustopniowych (licencjackich i magisterskich) – wcześniej na 5-letnich jednolitych magisterskich.
Wydział realizuje kształcenie akademickie na najwyższym, światowym poziomie, a oferowane kierunki studiów od kilkudziesięciu lat cieszą się znakomitą renomą.
Wydział Neofilologii posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.
Czasopismem wydziałowym jest Acta Philologica.

logo - 300px