ISB13 (International Symposium on Bilingualism) na UW – finansowanie prezentacji badań na konferencji ze środków Działania IDUB II.3.7 “Wielojęzyczność”

W ramach Działania IDUB II 3.7 “Wielojęzyczność” zachęcamy do udziału w konferencji ISB13 (International Symposium on Bilingualism), która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w lipcu 2021 roku. Oferujemy sfinansowanie opłaty konferencyjnej pracownikom UW i doktorantom wygłaszającym referaty lub prezentującym postery.

International Symposium on Bilingualism to prestiżowe wydarzenie międzynarodowe odbywające się co dwa lata (poprzednio m.in. w Singapurze, USA, Irlandii i Kanadzie). Gromadzi badaczy dwujęzyczności i wielojęzyczności, przyswajania języków i edukacji językowej, łącząc perspektywy językoznawcze, psycholingwistyczne, neurolingwistyczne, socjolingwistyczne i edukacyjne.

Zachęcamy pracowników i doktorantów UW do zgłoszeń na konferencję do 30 listopada 2020. Szczegóły na stronie: http://isb13.wls.uw.edu.pl/conference/call-for-papers/

Po ogłoszeniu wyników przez międzynarodowy komitet naukowy w lutym 2021 udostępnimy formularz do zgłoszeń konkursowych o finansowanie w ramach Działania II.3.7. Zapraszamy!


Data publikacji: 03 listopada 2020