IT Unit


ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

Sebastian Gryglewicz

(Informatyk wydziałowy)
tel.: (22) 55-26-066, 606-115-143
e-mail: sebastian.gryglewicz@wn.uw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Sobociński

(Informatyk sieciowy)
tel.: (22) 55-26-066
e-mail: lukasz.sobocinski@wn.uw.edu.pl

mgr Ewald Gryglewicz

(Informatyk)
tel.: (22) 55-26-082
e-mail: ewald.gryglewicz@wn.uw.edu.pl

inż. Jarosław Kubak

(Technik)
tel.: (22) 55-26-087
e-mail: jaroslaw.kubak@wn.uw.edu.pl