IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW-FILOLOGÓW FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI: JĘZYK, LITERATURA, DYDAKTYKA

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów prowadzących badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, glottodydaktyki oraz innych specjalności filologicznych.

Formuła konferencji umożliwia prezentację osiągnięć absolwentom różnych filologii, którzy postanowili dać wyraz swojej miłości do słowa poprzez dalsze zgłębianie wybranych aspektów języka, literatury i kultury. Celem spotkania jest przedstawienie szerokiego spektrum zainteresowań filologów, ukazanie różnorodności prowadzonych przez nich badań zarówno
pod względem przedmiotu, jak i metodologicznym. Wymiana doświadczeń, uwag
i spostrzeżeń, niezbędna dla doskonalenia warsztatu badawczego początkujących naukowców, stwarza możliwość nawiązania ciekawej współpracy, lecz przede wszystkim stanowi świadectwo wartości badań humanistycznych we współczesnym świecie.

Język roboczy konferencji – polski. Przewidywany czas jednego wystąpienia – 15 minut.

Zgłoszenia na adres mailowy 2019konferencja@gmail.com na załączonym formularzu są przyjmowane do 31 lipca 2018 roku. Wiadomość o włączeniu referatów do programu konferencji zostanie przekazana drogą mailową do 7 sierpnia. Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł należy wnieść do 31 sierpnia (nr konta zostanie podany po akceptacji tematu przez organizatorów). Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub delegujące uczelnie. Nadesłanie zgłoszenia świadczy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konferencji (zamieszczenie programu konferencji na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej UR, zdjęć z wydarzenia w sprawozdaniach itp.).

Artykuły o objętości 8−10 stron opracowane wg zasad podanych w załączniku należy przysłać do 31 października 2019 roku. Teksty, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym (publikacja została zgłoszona do Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok 2020).

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:  2019konferencja@gmail.com

Strona konferencji:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej/fkw2019


Data publikacji: 24 czerwca 2019