Komisje Rady Wydziału


 • Komisja ds. Awansów profesorskich

  Przewodnicząca:prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska
  Członkowie:
  prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs
  prof. dr hab. Bożenna Bojar
  prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago
  prof. dr hab. Kazimierz Sabik
  prof. dr hab. Izabella Zatorska

 • Komisja ds. Finansów i badań naukowych

  Przewodnicząca: prof. dr hab. Hanna Serkowska (2018/19 zast. prof. D. Oramus)
  Członkowie:
  mgr Magdalena Cybulska-Janczewa
  prof. dr hab. Magdalena Danielewicz
  dr hab. Aneta Dybska
  dr Csilla Gizińska
  prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
  dr hab. Monika Kulesza
  prof. dr hab. Robert Małecki
  prof. dr hab. Dominika Oramus
  prof. dr hab. Marek Paryż

 • Komisja ds. Katedr samodzielnych

  Przewodnicząca: dr Elżbieta Szawerdo
  Członkowie:
  dr hab. Alessandro Baldacci
  prof. dr hab. Anna Mańkowska
  dr hab. Anna Wołkowicz

 • Komisja ds. Nagród i odznaczeń

  Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Łuczak
  Członkowie:
  dr Agnieszka Brylak
  dr hab. Agnieszka Frączek
  prof. dr hab. Anna Kieliszczyk
  dr Łukasz Sommer
  dr hab. Maria Załęska

 • Komisja ds. Ocen okresowych nauczycieli akademickich

  Członkowie:
  dr Anna Gallewicz
  dr hab. Monika Opalińska
  prof. dr hab. Jacek Perlin
  prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
  dr Elżbieta Szawerdo
  dr Alicja Wójcicka
  dr hab. Maria Biskup

 • Komisja organizacyjno-prawna

  Przewodnicząca: dr hab. Krzysztof Tkaczyk
  Członkowie:
  dr hab. Bartłomiej Czaplicki
  dr hab. Jolanta Dygul
  dr Anna Grzeszak
  dr Celina Heliasz-Nowosielska
  dr Urszula Ługowska
  dr hab. Agata Sobczyk
  dr hab. Anna Warakomska

 • Komisja wyborcza

  Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Możejko
  Wiceprzewodnicząca:
  dr Dominika Wyrzykiewicz
  Członkowie:
  dr Anna Grzeszak
  mgr Julia Łukasiak
  dr Katarzyna Skórska

 • Komisja wydawnicza

  Przewodnicząca: dr hab. Anna Górajek
  Członkowie:
  dr hab. Alessandro Baldacci
  dr hab. Maria Błaszkiewicz
  dr Marcin Kołakowski
  dr Michał Obszyński
  prof. dr hab. Elżbieta Pachocińska
  dr hab. Agnieszka Piskorska
  dr Magdalena Roguska-Németh

 • Wydziałowy zespół zapewnienia jakości kształcenia

  Przewodnicząca: dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
  Członkowie:
  dr Anna Grzeszak
  dr Wanda Fijałkowska
  dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys
  dr Marta Piłat-Zuzankiewicz
  mgr Kamil Seruga
  Klaudyna Słodkowska
  dr hab. Maria Załęska