Komisje Rady Wydziału


Komisja ds. Awansów profesorskich

Przewodnicząca:prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska
Członkowie:
prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs
prof. dr hab. Bożenna Bojar
prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago
prof. dr hab. Kazimierz Sabik
prof. dr hab. Izabella Zatorska

Komisja ds. Finansów i badań naukowych

Przewodnicząca: prof. dr hab. Hanna Serkowska
Członkowie:
mgr Magdalena Cybulska-Janczewa
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz
dr Aneta Dybska
dr Csilla Gizińska
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
dr hab. Monika Kulesza
prof. dr hab. Robert Małecki
prof. dr hab. Dominika Oramus
prof. dr hab. Marek Paryż

Komisja ds. Katedr samodzielnych

Przewodnicząca: dr Elżbieta Szawerdo
Członkowie:
dr hab. Alessandro Baldacci
prof. dr hab. Anna Mańkowska
dr hab. Anna Wołkowicz

Komisja ds. Nagród i odznaczeń

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Łuczak
Członkowie:
dr hab. Agnieszka Frączek
mgr Renata Kugaczewska
prof. dr hab. Elżbieta Pachocińska
dr Łukasz Sommer
dr hab. Maria Załęska

Komisja ds. Ocen okresowych nauczycieli akademickich

Członkowie:
dr Anna Gallewicz
dr hab. Monika Opalińska
prof. dr hab. Jacek Perlin
prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
dr Elżbieta Szawerdo
dr Alicja Wójcicka
dr hab. Kinga Zielińska

Komisja organizacyjno-prawna

Przewodnicząca: prof. dr Emma Harris
Członkowie:
dr hab. Bartłomiej Czaplicki
dr hab. Jolanta Dygul
dr Anna Grzeszak
dr Celina Heliasz-Nowosielska
dr Urszula Ługowska
dr hab. Agata Sobczyk
dr hab. Anna Warakomska

Komisja wyborcza

Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Możejko
Wiceprzewodnicząca:
dr Dominika Wyrzykiewicz
Członkowie:
dr Anna Grzeszak
mgr Julia Łukasiak
dr Katarzyna Skórska

Komisja wydawnicza

Przewodnicząca: dr hab. Anna Górajek
Członkowie:
dr hab. Maria Błaszkiewicz
dr Łukasz Grützmacher
dr hab. Agnieszka Piskorska
dr Magdalena Roguska
dr Małgorzata Sokołowicz
dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka

Wydziałowy zespół zapewnienia jakości kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
Członkowie:
dr Anna Grzeszak
dr Wanda Fijałkowska
dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys
dr Marta Piłat-Zuzankiewicz
mgr Kamil Seruga
Klaudyna Słodkowska
dr hab. Maria Załęska