Funkcjonowanie Wydziału od dnia 16 marca 2020 r. w związku ze stanem epidemii

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, uprzejmie informujemy, co następuje:

  • od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Dziekanat, Sekcja Ekonomiczno-Finansowa, Sekretariat Studium Doktoranckiego nie przyjmują interesantów, a pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów wraz ze skróconymi godzinami pracy:

Dziekanat:
pon.-pt., godz. 09.00-14.00

Kierownik obiektów Dobra 55, Oboźna 8:
mgr Krystyna Kochman
pon., śr., pt., godz.08.00-12.00

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa:
pon.-pt., godz. 09.00-14.00

Sekcja Informatyczna:
praca zdalna; prosimy o kontakt pod adresem it@wn.uw.edu.pl lub w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu (22) 552-60-66 (możliwe nagranie wiadomości głosowej)

Sekretariat Studium Doktoranckiego:
praca zdalna; prosimy wyłącznie o kontakt pod adresem doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać drogą elektroniczną jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów równocześnie należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW.

Dokumenty papierowe, a w szczególności finansowe, należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW.

  • zajęcia dla studentów odbywają się w formie zdalnej. Instytuty i Katedry Wydziału ogłosiły na swoich stronach internetowych informacje dotyczące zajęć prowadzonych w tej formie:

Instytut Anglistyki (także studia filologiczno-kulturoznawcze)

Instytut Germanistyki (także helwetologia – studia szwajcarskie)

Instytut Romanistyki 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Katedra Hungarystyki 

Katedra Italianistyki

  • Sekretariaty i Biblioteki poszczególnych Jednostek Wydziału pracują zdalnie, a informacje dotyczące kontaktowania się z nimi znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Instytutów/Katedr.

Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefoniczną we wskazanych godzinach dyżurowania. Dane kontaktowe pracowników administracji wydziałowej znajdują się w zakładce “Kontakt”.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów w sprawie koronawirusa SARS-COV-2 na stronie uniwersyteckiej, gdzie znajdą też Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19.


Data publikacji: 13 marca 2020