Konferencja Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 – 29 października, Warszawa

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 będzie miało na celu omówienie i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Podczas EFA 2019 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi:

 

  • procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa),
  • postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne – skuteczność JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich,
  • JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta,
  • aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia,
  • przygotowanie użytkowników – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu,
  • perspektywy doskonalenia JSA – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych,
  • możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi studiów z JSA.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy dr. Andrzeja Kurkiewicza z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka – Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna, a także dr. Marka Kozłowskiego – Kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: efa@efpe.org.pl. Jednocześnie informuję, że ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjmowaniu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zachęcamy także do przesyłanie nam proponowanych zagadnień, które mogłyby zostać uwzględnione w konferencyjnym panelu dyskusyjnym. 

Formularz zgłoszeniowy EFA 2019

EFA 2019


Data publikacji: 07 sierpnia 2019