Konkurs dla doktorantów

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przesyła informacje i poleca uwadze konkurs adresowany dla doktorantów UW:

Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin przy WPiA UW ogłasza nabór do projektu Mosty do Azji w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych (7, 14 lub 30 dni) wyjazdach do Azji Wschodniej.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/News/program-prom


Data publikacji: 07 stycznia 2019