Koordynatorzy


Jednostka Koordynatorzy Bibliotekarze
Instytut Anglistyki dr Mirosław Miernik
m.a.miernik@uw.edu.pl
Anita Dołęgiewicz
a.dolegiewicz@uw.edu.pl
Robert Żmijewski
zmijewskirobert@gmail.com
Instytut Germanistyki

(bibliotekarze IG wspomagają pracowników KLF)

dr Małgorzata Kosacka
m.kosacka@uw.edu.pl
tel. 20-086,20-914

dr Anna Damięcka-Wójcik
dr Nina Oboroska
Marek Kwiatkowski
m.kwiatkowski@uw.edu.pl
tel. 20-972
Agnieszka Ogrodowczyk
a.ogrodowczyk@uw.edu.pl
tel. 20-915
Instytut Romanistyki dr Małgorzata Sokołowicz
malgorzata.sokolowicz@uw.edu.pl
Magdalena Staniszewska
mg.staniszewska@uw.edu.pl

tel. 20-520, 21-556

pon. 9-13, wt., pt. 9-17

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mgr Agnieszka Wróbel
aj.wrobel@uw.edu.pl
Magdalena Staniszewska
mg.staniszewska@uw.edu.pl

tel. 20-520, 21-556

pon. 9-13, wt., pt. 9-17

Katedra Italianistyki dr Tomasz Skocki
tom.skocki@gmail.com
Aleksandra Nielepkowicz
a.a.nielepkowicz@uw.edu.pl
Katedra Hungarystyki dr Magdalena Roguska
m.roguska@uw.edu.pl
Halina Grzymska
h.grzymska@uw.edu.pl
Małgorzata Taranek
mtaranek@student.uw.edu.pl
Katedra Lingwistyki Formalnej Jan Wiślicki
Jan.wislicki@gmail.com
Wspomagają bibliotekarze z IG