Legitymacja doktorancka

Nowoprzyjęci doktoranci Wydziału Neofilologii, którzy dotychczas nie uiścili opłaty za legitymację doktorancką proszeni są o dokonanie wpłaty (17 zł) na poniższe konto i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy Studium Doktoranckiego: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236

tytułem: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej/Imię i nazwisko doktoranta

 


Data publikacji: 18 września 2017