Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo”

Przypominamy, że do 2 października trwa rekrutacja do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Celem programu jest zachęcanie do rozwoju naukowego przy jednoczesnym aktywnym udziale w działaniach społecznych.

Program skierowany jest do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem koniecznym jest również współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.

Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.

Szczegóły dostępne Stypendium-PhDO.


Data publikacji: 28 września 2018