Nowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów – ZIP

Szanowni doktoranci,
w ramach Programu ZIP otwieramy rejestrację na dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Ze względu na duże zainteresowanie zagadnieniem, uruchamiamy nowe zajęcia English Speaking Skills for Academic Purposes (prowadzone w dn. 17.11.2020 – 2.02.2021).
Ponadto nadal są dostępne miejsca na następujących zajęciach:
• Trening uważności (prowadzone w dn. 17.11-30.11.2020 – przedmiot w nowych godz. 17.00-20.00).
Rejestracja będzie dostępna od 30 października (godz. 21:00) do 12 listopada 2020 r. (godz. 23:59). Link do rejestracji: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0508-OG-ZIP-2020Z&group=0508-OG-ZIP-D

Data publikacji: 03 listopada 2020