obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Serugi

w dniu 12 września 2019 roku o godzinie 11.30 w sali nr 3.014 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Serugi
pt. „Los autores galardonados con el Premio Marqués de Bradomín ante la relación texto-representación: los intentos de trazar nuevas direcciones de la dramaturgia española (1985-2012)”
/Autorzy nagrodzeni nagrodą ‘Markiz de Bradomín’ wobec relacji tekst – przedstawienie: próby wyznaczenia nowych kierunków w dramaturgii hiszpańskiej (1985-2012)/

promotor – prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs, UW

recenzenci – prof. dr hab. Beata Baczyńska, UWr

dr hab. Anna Sawicka, UJ

Praca doktorska dostępna jest w Repozytorium UW


Data publikacji: 04 września 2019