obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Grycan

w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Grycan
pt. „Język i tożsamość w doświadczaniu potrójnej przynależności: socjolingwistyczne studium przypadków polsko-żydowsko-francuskich”.

promotor – prof. dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak,

recenzenci – prof. dr hab. Małgorzata Melchior, UW

prof. dr hab. Władysław Miodunka, UJ

Praca doktorska dostępna jest w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW.


Data publikacji: 24 listopada 2017