Oferta pracy w projekcie badawczym

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów/kandydatek na (jedno) stanowisko stypendysty w projekcie badawczym NCN (OPUS 11) pt. “Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz“.
Szczegóły oferty znajdują się tutaj.
Zgłoszenia zawierające:
– CV,
– list motywacyjny i wykaz osiągnięć naukowych,
– skan dyplomu licencjackiego lub magisterskiego
należy przesyłać mailowo do dnia 30.10 do godz. 12.00 na adres:
egeller@uw.edu.pl z DW: k.mialik@wn.uw.edu.pl

Wybrane osoby mogą zostać indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Zatrudnienie nastąpi zaraz po ogłoszeniu wyników konkursu przez regulaminową (p. regulamin https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf)  Komisję Konkursową, nie później niż 30.11.2017.


Data publikacji: 16 października 2017