otwarte posiedzenie Rady Wydziału – 15.01.2019 r., godz. 16.00

Dziekan Wydziału Neofilologii prof. Maria Dakowska serdecznie zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Wydziału Neofilologii w sprawie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki na UW. Posiedzenie zostało zaplanowane na 2 godziny.
Zachęcamy również do zapoznania się z treścią strony, na której zamieszczane są bieżące informacje na ten temat: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowa-ustawa/.

Data publikacji: 09 stycznia 2019