Aktualności

Artykuł na temat Wydziału Neofilologii w czasopiśmie „Nauka i Biznes”
Opublikowano:   09 lipca 2018

W czasopiśmie „Nauka i Biznes” został opublikowany artykuł na temat Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (link do artykułu). Gorąco zachęcamy do zapoznania się.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Opublikowano:   30 maja 2018

Uprzejmie udostępniamy projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego br. do zapoznania się. Treść rozporządzenia MNiSW dostępna jest tutaj  

Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” – nowe informacje
Opublikowano:   13 lutego 2018

Pani Dziekan zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenia w kraju i za granicą!!!  Naszemu Wydziałowi udało się pozyskać dofinansowanie NCBR na szkolenia pracowników w ramach projektu Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” (opcja krajowa i zagraniczna, do wyboru przez zainteresowanych). To dla nas wielka

Uniwersytecka strona równościowa
Opublikowano:   08 lutego 2018

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka równowazni.uw.edu.pl. Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

nabór wniosków na 4 Konkurs na GRANT w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności+”
Opublikowano:   08 sierpnia 2018

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków (termin składania od 06 do 20.08.2018) do 4. Konkursu na GRANT w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Lider Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: http://www.uott.uw.edu.pl/4-konkurs-na-grant/


Urlop Kierownika Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   10 lipca 2018

Uprzejmie informujemy, że Prof. Maria Załęska, Kierownik Studium Doktoranckiego będzie na urlopie od 16 lipca do 25 sierpnia br.


ZIP – stypendia na zwiększenie mobilności doktorantów
Opublikowano:   05 lipca 2018

Szanowni Państwo, doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku studiów stacjonarnych, mogą wziąć udział w programie stypendialnym „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” organizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu stypendialnego jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami,


Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo”
Opublikowano:   15 czerwca 2018

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że pod koniec czerwca rusza kolejna edycja Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Program skierowany jest do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem uzyskania stypendium jest współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową


Akademiki dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
Opublikowano:   12 czerwca 2018

Szanowni Państwo, związku z procedurą przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informujemy, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy terminy składania wniosków wraz


Stypendia naukowe na rok akademicki 2018/2019
Opublikowano:   12 czerwca 2018

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 2 lipca 2018 r. nastąpi możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb (stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego, stypendium dla najlepszych doktorantów). Komplet dokumentów (wnioski + załączniki do wniosków potwierdzające osiągnięcia) możecie Państwo składać w sekretariacie Studium do 22 października 2018 r.


Więcej wpisów...