Aktualności

Oferta pracy w projekcie badawczym
Opublikowano:   16 października 2017

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów/kandydatek na (jedno) stanowisko stypendysty w projekcie badawczym NCN (OPUS 11) pt. “Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz“. Szczegóły oferty znajdują się tutaj. Zgłoszenia zawierające: – CV, – list motywacyjny i wykaz osiągnięć naukowych, –

obrona pracy doktorskiej mgr Marii Balkan
Opublikowano:   04 października 2017

w dniu 18 października 2017 r. o godzinie 13.15 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Marii Balkan pt. “Literatura a sztuki piękne w twórczości artystów niemieckiego obszaru językowego na przełomie XIX i XX wieku”. promotor – prof. dr

obrona pracy doktorskiej mgr Anny Ciostek
Opublikowano:   02 października 2017

w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 15.30 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Anny Ciostek pt. “Polska terminologia unijna i brukselizmy. Próba systematyzacji”. promotor – prof. dr hab. Teresa Giermak-Zielińska, UW recenzenci – prof. dr hab. Alicja

Godziny otwarcia Dziekanatu w okresie wakacyjnym
Opublikowano:   26 czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, iż w lipcu i sierpniu Dziekanat będzie czynny w godzinach 9.00-15.00.

Drugie miejsce Wydziału Neofilologii w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017
Opublikowano:   26 czerwca 2017

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zajął II miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2017 w kategorii filologie obce, tracąc jedynie 2,1 punktu w stosunku do lidera zestawienia (97,9 na 100 punktów). Ranking obejmuje 61 najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych na polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Opiera się na

Wydział Neofilologii w kierunkowym rankingu QS
Opublikowano:   14 marca 2017

16 kierunków studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. Neofilologia znalazła się w przedziale pomiędzy 101 a 150 miejscem. Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę, m.in. opinie na temat uczelni w

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Odwołanie dyżuru Kierownika Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   18 października 2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu na konferencję, odwołany jest dyżur Pani dr hab. Marii Załęskiej, Kierownika Studium Doktoranckiego z  dnia 25 października br. W pilnych sprawach proszę kontaktować się drogą mailową na adres Studium Doktoranckiego.


Stypendia naukowe na rok akademicki 2017/2018
Opublikowano:   16 października 2017

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do dołączenia do podań o stypendia naukowe (stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium z dotacji podmiotowej) na rok akademicki 2017/2018. Sprawozdanie doktoranta I rok – Opinia opiekuna naukowego II rok – Opinia opiekuna naukowego III rok – Opinia opiekuna naukowego IV rok i nastepne


ważna informacja dla doktorantów dot. konieczności posiadania konta w Module Repozytoryjnym Polskiej Bibliografii Naukowej
Opublikowano:   13 października 2017

Uprzejmie informujemy doktorantów (a także przypominamy starszym rocznikom) o konieczności posiadania konta w Module Repozytoryjnym Polskiej Bibliografii Naukowej oraz o bieżącym wpisywaniu publikacji do tego systemu. W załączeniu przesyłamy instrukcję zakładania konta przygotowaną przed dr Mirosława Miernika z Instytutu Anglistyki. Pomocą służą także koordynatorzy ds. sprawozdawczości w poszczególnych jednostkach Wydziału.


Stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018
Opublikowano:   11 października 2017

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 11.10.2017 r. generowanie wniosków o stypendia: doktoranckie, dla najlepszych doktorantów, zwiększenie stypendium doktoranckiego odbywa się przez system USOS. Szczegółowe zasady odnośnie załączników dołączanych do wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie 16.10.2017 Składanie kompletu dokumentów będzie możliwe od 17.10.2017 r.


Dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego
Opublikowano:   29 września 2017

Informujemy, że w semestrze zimowym dyżury Kierownika Studium Doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej będą się odbywać w środy w godz. 13:15-14:15.


Wprowadzenie do metodologii badań literackich – I rok
Opublikowano:   28 września 2017

Uprzejmie informujemy o obowiązku zapisywania się na zajęcia z Wprowadzenia do metodologii badań literackich. Osoby chętne do odbycia zajęć w semestrze zimowym (poniedziałki, godz. 17.30-19) proszone są o kontakt z Sekretariatem Studium w celu zapisu na zajęcia. Pierwsze zajęcia odbędą się 2.10.2017 r. Osoby które nie będą mogły regularnie uczestniczyć


Więcej wpisów...