Aktualności

Informacja o kandydatach na przedstawicieli „niesamodzielnych” nauczycieli zgłoszonych w wyborach uzupełniających do Kolegium elektorów oraz do Rady Wydziału Neofilologii w kadencji 2020-2024
Opublikowano:   02 czerwca 2020

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z informacją Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów na przedstawicieli „niesamodzielnych” nauczycieli akademickich Wydziału Neofilologii, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 3 lit. b Statutu UW, zgłoszonych w wyborach uzupełniających w dniach 1-9 czerwca 2020 r. do Kolegium elektorów Wydziału Neofilologii oraz do

Funkcjonowanie Wydziału od dnia 25 maja 2020 r. w związku ze stanem epidemii
Opublikowano:   30 maja 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, co następuje: od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów

Wybory 2020 na UW
Opublikowano:   16 stycznia 2020

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze. Aktualne informacje dotyczące wyborów na Wydziale Neofilologii znajdą

“Równoważni” na UW
Opublikowano:   22 października 2019

W październiku ruszyła kampania społeczna “Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a zarazem wszyscy są w niej równoważni. To oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, a osoby, które jej doświadczają znajdą na uczelni wsparcie. Zachęcamy do śledzenia kampanii na stronie internetowej

Wdrażanie założeń nowego Statutu
Opublikowano:   18 października 2019

1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy. ustawa z dnia 20 lipca

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)
Opublikowano:   22 lutego 2019

    W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy.

Więcej wpisów...

Aktualności Studium Doktoranckiego

Nabór kandydatów do projektu ELIT
Opublikowano:   02 czerwca 2020

Szanowni Doktoranci, zachęcamy do zgłaszania się do projektu ELIT. Szczegóły: ELIT (Empirical study of  literature training network)


Rozliczenie roku akademickiego 2019/20
Opublikowano:   19 maja 2020

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją stanu epidemicznego, zaliczenie obecnego roku studiów doktoranckich będzie się odbywać według następujących zasad. Doktorant jest zobowiązany do przesłania (do 30.06.2020; w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – do 15.09.2020) na adres mailowy Studium Doktoranckiego doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl kompletu dokumentów: (a) sprawozdania z działalności naukowej w roku 2019/20


Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW / Preventing COVID-19 spread among the UW community
Opublikowano:   11 marca 2020

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW. Zarządzenie dotyczy m.in.: odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie; odwołania do 30 kwietnia 2020


Informacja dla doktorantów
Opublikowano:   18 lutego 2020

Szanowni Państwo, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych uruchamia w bieżącym semestrze szereg zajęć dla doktorantów. Na prośbę samorządu doktorantów zajęcia te będą dostępne dla zainteresowanych doktorantów z wyższych lat studiów doktoranckich (oczywiście w ramach pozostałej części niewykorzystanego limitu miejsc). Informacja na temat zajęć jest na stronie internetowej (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/zajecia-dla-studiow-doktoranckich-2/). Należy pamiętać, że zajęcia


Informacja dla doktorantów
Opublikowano:   10 lutego 2020

Szanowni Państwo, przesyłam ogłoszenie o programie mobilnościowym BARI – Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships. Zaproszenie jest skierowane do: –        doktorantów zainteresowanych współpracą z zagranicznymi studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia przy realizacji projektów badawczych; –        studentów zainteresowanych realizacją stażu badawczego pod opieką doktorantów na uczelniach zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z


Projekt Memory of Disputed Territories
Opublikowano:   05 lutego 2020

Szanowni doktoranci, informujemy o możliwości refundowanych wyjazdów badawczych dla doktorantów i doktorantek UW w ramach projektu Memory of Disputed Territories https://www.disterrmem.eu/, który jest prowadzony przez brytyjsko-polskie-ormiańsko-pakistańskie konsorcjum badawcze. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 marca br. W załączniku dodatkowe informacje -> international collaboration


Więcej wpisów...