Płatny program stażowy w Sekcji Obsługi Badań WN UW

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 października 2020 r. Prodziekan ds. badań i współpracy Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego powołuje płatny program stażowy w Sekcji Obsługi Badań WN UW.

Zakres obowiązków:

  • zbieranie, opracowywanie i udzielanie informacji o ogłoszonych konkursach na projekty badawcze i edukacyjne (NCN, MNiSW i inne)
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji wynikającej z realizacji projektów na Wydziale Neofilologii
  • współpraca z jednostkami administracji centralnej UW
  • prace administracyjne i organizacyjne
  • inne obowiązki wynikające z działalności Sekcji Obsługi Badań Wydziału Neofilologii

 

Stażysta ma możliwość rozliczenia stażu w ramach praktyk.

Termin rozpoczęcia stażu oraz czas jego trwania pozostają do ustalenia z kandydatami.

Prosimy osoby zainteresowane o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny do 31 października 2020 r. na adres email Kierownika Dziekanatu: a.stobiecka2@uw.edu.pl


Data publikacji: 16 października 2020