prof. dr hab. Ewa Geller
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki
  Adres: pokój: 2041 - ul.Dobra 55, 00-312 Warszawa
  Stanowisko: profesor nadzwyczajny UW
  Funkcja: prodziekan ds. naukowych
  Specjalność: językoznawstwo germańskie, jidyszystyka
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:egeller@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

   

  1.     tytuł magistra 1978. Uniwersytet Warszawski: Instytut Germanistyki.  "Die verbalen Neologismen unter dem Aspekt der semantisch-logischen Valenztheorie" opiekun: Józef Wiktorowicz  

  2.    stopień doktora nauk humanistycznych 1988.  Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii."Polskie i wschodniosłowiańskie wpływy leksykalne i strukturalne w jidysz na przykładzie wybranych utworów I. B. Singera" promotor: Aleksander Schulz (UJ),

  3.    stopień doktora habilitowanego 2002. Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii.  "Warschauer Jiddisch"  Tübingen: Max Niemeyer Verlag, recenzenci: Edmund Gussmann (UG),  Alfred Majewicz (UAM), Alekasnader Schulc (UJ),  Erika Timm (Universität Trier)

  4.   stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW 2007,  recenzenci dorobku: prof. Andrzej Kątny (UG), prof. Maria Kłańska (UJ), prof. Alicja Nagórko (UH Berlin).

  5.   tytuł profesor nauk humanistycznych 2017,  recenzenci dorobku naukowego:   prof. Monika Adamczyk Garbowska (UMCS), prof. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. Andrzej Kątny (UG),  prof. Alicja Nagórko (UH Berlin), prof. Eugenia Prokop-Janiec (UJ).

  Profesury gościnne:

  Universität Wien 2006/07  (Gastprofessur für Jiddsitik)

  Humboldt Universität  2009-2011 (Gastprofessur für Jiddistik)

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  Kontakt językowy, jidyszystyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, historia języka, leksykologia

  1.     Projekty badawcze:

  Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz - grant NCN (OPUS 11) - kierownik projektu

  Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków. Projekt finansowany przez NPHR www.inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend - ekspert

  2.    Dydaktyka:

  Lingwistyka kontaktu językowego,

  Wstęp do psycholingwistyki,

  Wstęp do socjolingwistyki,

  Fonetyka i fonologia języka niemieckiego, 

  Historia języka niemieckiego,

  Historia języka jidysz Jidysz dla celów akademickich.

  Promotor prac doktorskich:

   

  1.      z otwartym przewodem

  Michał Gajek 2014. "Mechanizmy integracji jidyszyzmów w polszczyźnie"

  2.     z pomyślnie zakończonym przewodem

  Agata Kondrad 2013. "Der jidiszer sznajder: żydowsko-polski kontakt językowy na przykładzie pola semantycznego 'krawiectwo' w języku jidysz". Recenzenci: Alicja Nagórko (UH-Berlin), Józef Wiktorowicz (UW).    

  Najważniejsze publikacje naukowe:

  1.     Geller, Ewa (oprac.) 2015. 'Sejfer derech ejc ha-chajim'. Przewodnik po drzewie żywota [O sposobie zachowania dobrego zdrowia w języku jidysz przez anonimowego żydowskiego doktora w Polsce,  w roku 1613 drukiem ogłoszony]. Tłumaczenie, wprowadzenie i redakcja naukowa Ewa Geller. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, s. 288

  2.     Geller, Ewa  2013. Knaanic Glosses as Code-Switching Phenomenon w: Blaha O./Dittmann R. /Ulična L. (eds.) Knaanic language: Structure and Historical Background.  Prague: Academia, 108-129

  3.     Geller, Ewa 2012.  Die vielfach verkannte Jiddische Grammatik des Ludwik Zamenhof  w:  Leket. Jiddistik heute. Yiddish Studies Today. Yidishe Shtudies Haynt,  Marion Aptroot, Efrat Gal-Ed, Ronald Gruschka, Simon Neuberg (red.) Düsseldorf: Düsseldorf University Press, 393-414

  4.       Geller, Ewa 2012a. Inwieweit ist Jiddisch sprachtypologisch eine 'warme' Sprache w: Hanna Burkhard, Robert Hammel, Marek Łaziński, (red.) Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, Frankfurt am Main /Berlin/Berno: Peter Lang Verlag, 397 420.

  5.     Geller, Ewa. 2008. Spory o genezę jidysz w: Geller Ewa / Monika Polit. (red.). Jidyszland – polskie przestrzenie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 17-43

  6.     Geller,  Ewa / Andrzej Dąbrówka 2007. Słownik Stylistyczny Języka Polskiego. Warszawa:  Świat Książki. Bertelsmann

  7.     Geller, Ewa. 2004. The Perils of Idealising Yiddish w: Sherman, Joseph (ed.) Yiddish after the Holocaust. Oxford: Boulevard / Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies,  179-197

  8.     Geller, Ewa 2001. Warschauer Jiddisch.  Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 355

  9.     Geller, Ewa 1999. Hidden Slavic Structure in Modern Yiddish w: Jiddische Philologie. Festschrift für Erika Timm. Tübingen: Niemeyer Verlag: 65-89

  10.  Geller, Ewa 1994. Jidysz - język Żydów  polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 262.

You have to be logged in to send messages