dr hab. Marcin Klik
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres: ul. Dobra 55 00-312 Warszawa
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja: koordynator MISH w Instytucie Romanistyki UW
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:klik@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej: 2004 - doktorat 2005 - zatrudnienie w Instytucie Romanistyki UW 2008 - nagroda JM Rektora UW 2016 - habilitacja Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: francuska i szwajcarska krytyka literacka, mitokrytyka, teoria literatury, literatura francuska XX wieku, tożsamość narracyjna Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:  książki: 1. La critique littéraire de Jean Starobinski, Warszawa, UW, 2007. 2. Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej, (red.), Warszawa, UW, 2011. 3. Médecine et littérature, (red.), Warszawa, UW, 2013. 4. Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 (red. z J. Zych). 5. Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.   artykuły i rozdziały w książkach: 1. „Teoria poezji we Francji”, Przegląd Humanistyczny, 2001, nr 1, s. 128-132. 2. „Wieloznaczność tekstu według Rolanda Barthesa”, Przegląd Humanistyczny, 2001, nr 3, s. 51-58. 3. „La psychocritique de Charles Mauron” [w:] Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature, J. Żurowska (red.), Warszawa, Centre de Civilisation Française et d’Etudes Francophones à l’Université de Varsovie, 2002, s. 302-308. 4. „La créativité dans la critique de Roland Barthes” [w:] Romanica Olomucensia XI, Ecole Doctorale, J. Holeš, J. Uvirová (red.), Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 125-131. 5. „Symbolizm francuski w krytyce Alberta Thibaudeta”, Przegląd Humanistyczny, 2002, nr 4, s. 124-126. 6. „Transfert méthodologique: Léo Spitzer – Jean Starobinski” [w:] Transferts littéraires, linguistiques et culturels, J. Żurowska (red.), Warszawa, Centre de Civilisation Française et d’Etudes Francophones à l’Université de Varsovie, 2005, s. 173-179. 7. „Le romantisme d’après Gustave Lanson” [w:] La périodisation en histoire littéraire XVIIIe – XXe siècles, H. Chudak, Z. Naliwajek (red.), Warszawa, 2006, s. 93-101. 8. „Poezja Cienia”, Twórczość, 2007, nr 9, s. 100-110. 9. M. Klik, W. Kroker, „La réception de l’oeuvre de Louis Aragon en Pologne”, Kwartalnik Neofilologiczny, 2008, nr 2, s. 157-180. 10. „Metafora spojrzenia w krytyce Jeana Starobinskiego”, Przegląd Humanistyczny, 2009, nr 1, s. 45-51. 11. „Le chaud et le froid dans la poésie de Blaise Cendrars” [w:] L’imaginaire poétique de Blaise Cendrars, H. Chudak (red.), Warszawa, UW, 2009, s. 193-206. 12. „Les poètes de l’avant-garde devant la peinture de Picasso”, Kwartalnik Neofilologiczny, 2009, nr 4, s. 435-443. 13. „Thésée dans le labyrinthe du texte” [w:] Histoire et critique littéraire en mouvement. Mélanges offerts à Henryk Chudak, W. Kroker (red.), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 225-238. 14. „Wstęp” [w:] Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej, M. Klik (red.), Warszawa, UW, 2011, s. 11-14. 15. „Poezja Cienia. O twórczości Marcina Świetlickiego” [w:] Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej, M. Klik (red.), Warszawa, UW, 2011, s. 201-211. 16. „Komparatystyka we Francji. Definicje, tendencje, perspektywy” [w:] Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, A. Nowicka-Jeżowa, K. Wierzbicka-Trwoga, T. Wójcik (red.), Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2012, s. 36-49. 17. „Avant-propos” [w:] Médecine et littérature, M. Klik (red.), Warszawa, UW, 2013, s. 5-8. 18. „Les aventures d’Œdipe en psychanalyse et en littérature” [w:] Médecine et littérature, M. Klik (red.), Warszawa, UW, 2013, s. 153-167. 19. „Blaise Cendrars w poszukiwaniu termicznego raju”, Studia Methodologica, 2014, nr 38, s. 24-30. 20. „Literacka palingeneza mitu” [w:] Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, M. Klik, J. Zych (red.), Warszawa, UW, 2014, s. 5-12. 21. „Współczesne spotkania ze Sfingą. Mit Edypa w twórczości André Gide'a, Jeana Cocteau i Alaina Robbe-Grilleta” [w:] Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, M. Klik, J. Zych (red.), Warszawa, UW, 2014, s. 89-104. 22. „The Crisis of the Notion of Literary Myth in French Literary Studies” [w:] Myths in Crisis. The Crisis of Myth, A. Lipscomb, J.M. Losada (red.), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 91-102. 23. „Jak zdefiniować mit literacki, czyli o (rozwiązanym) problemie francuskich literaturoznawców”, Przegląd Humanistyczny, 2016, nr 1, s. 147-157.  

You have to be logged in to send messages