Dr hab. Andrzej Kopacki
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki
  Adres: Krasińskiego 2A m. 10 01-601 Warszawa
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja: nauczyciel akademicki
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:a.kopacki@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:W zakresie badań literaturoznawczych (historia literatury XIX i XX-XXI wieku, przekład literacki) Andrzej Kopacki opublikował pięć pozycji książkowych, w tym pracę doktorską i habilitacyjną, oraz wiele artykułów naukowych w języku polskim i niemieckim. Uczestniczył w polsko-niemieckich konferencjach naukowych (głównie we współpracy z uniwersytetem w Hamburgu). Jest współautorem projektu „Polsko-niemieckie studia transkulturowe” dla studentów II stopnia UW i uniwersytetu w Tybindze. Zrecenzował cztery prace habilitacyjne. Jest opiekunem doktoranta (w trakcie studiów doktoranckich). Czynnie uczestniczy w życiu naukowym i literackim. Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Historia literatury XIX i XX-XXI wieku, przekład literacki. Prowadzi komparatystyczne studium badawcze na temat literatury kobiet w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce. Promotor prac doktorskich:w trakcie opieki nad doktorantem Najważniejsze publikacje naukowe:Publikacje książkowe: Liryka Hansa Magnusa Enzensbergera. Poeta w Czaso-Przestrzeni, Kraków 1992. Spod oka. Eseje o literaturze niemieckiej i nie tylko, Warszawa 2002. Literatura samonegacji. Postawy narracyjne w prozie niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2009. Muszle w kapeluszu, Wrocław 2012. Rozmowa o drzewach, Warszawa 2016

You have to be logged in to send messages