Dr hab. Aniela Korzeniowska, prof. UW
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
  Stanowisko: profesor nadzwyczajny
  Funkcja: Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego; Kierownik Pracowni Studiów Szkockich
  Specjalność: translatoryka, studia szkockie
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:a.korzeniowska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • magister, Uniwersytet Warszawski, 1975
  • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1996
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:
  • translatoryka:
  • historia teorii przekładu
  • współczesna teoria i praktyka przekładu
  • różne odmiany językowe w przekładzie
  • historia, literatura i języki Szkocji
  • literatura szkocka w przekładzie
  Promotor prac doktorskich:
  • 1. Wojciech Kasprzak (2009) The Categorisation and Perception of Nature in Intra- and Interlingual Translation in Polish and English Texts
  • 2. Mohammed Ali Ahmed Al-Adwari (2013) Arabic-English/ English-Arabic Literary Translation and Its Cultural Complexities: Illustrated by Midaq Alley by Naguib Mahfouz and The Sun Also Rises by Ernest Hemingway
  • 3. Marcin Jurkowicz (2015) Womanism, Imagery, and Translation. The Polish Reception of Alice Walker’s and Toni Morrison’s Womanist Novels
  • 4. Bartłomiej Biegajło (2015) Totalitarian (In)experience. Matters of Totalitarianism in Literature: Selected Issues of Translation
  • 5. Maan Muhammad Aubed (2016), Losses, Gains and Survivals in English-Arabic Translation: Wuthering Heights by Emily Brontë and Jane Eyre by Charlotte Brontë – A Case Study
  • 6. Sylwia Szulc (2017) Accepted, Rejected, Unknown: The Impact of World Politics and Publishing Policies since 1945 on the Translation into English of Polish Novels and Short Stories of the 1945-1989 Period
   
  Najważniejsze publikacje naukowe:Lista publikacji na stronie IA UW

You have to be logged in to send messages