dr Monika Kostro
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: Starszy wykładowca
  Funkcja: Pełnomocnik ds. Rekrutacji w Instytucie Romanistyki
  Specjalność: Językoznawstwo romańskie
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:mkostro@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  1. 1997: dyplom magistra w zakresie filologii romańskiej uzyskany w Instytucie Romanistyki UW
  2. 2005: dyplom doktora w zakresie socjologii uzyskany w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:
  1. Socjolingwistyka interakcji, analiza dyskursu
  2. Prowadzone badania: formy adresatywne w interakcjach między politykami, reprezentacje płci i polityki w dyskursie politycznym i medialnym, sposoby kreowania dyskursywnego wizerunku polityka oraz jego funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Książki
  1. Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna (2016b), Panie Prezydencie, Monsieur le Président... Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wybrane artykuły
  1. Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna (2006), Socjolingwistyka we Francji i w Polsce – mała próba bilansu, „Acta Philologica”, nr 32, Warszawa, Wydział Neofilologii UW, 99-109.
  2. Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna (2008), „De l’usage de certaines formes d’adresse françaises et polonaises dans le discours politique”, [w:] J. Lis, T. Tomaszkiewicz (red.), Francophonie et interculturalité, Łask, Leksem, 83-93.
  3. Kostro Monika (2009), „Des cheveux blancs aux jeunes seniors. La représentation de la vieillesse en français”, [w] K. Bogacki et al. (red.), Methods of Lexical Analysis : Theoretical Assumptions and Practical Applications, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, 251-260.
  4. Kostro Monika (2010), „’Je n’ai pas l’âge d’avoir des rides’. Les représentations linguistiques du vieillissement dans les publicités des produits de beauté”, [w:] Etudes romanes de Brno, 31 /2010/ 1, Dossier „Colloque Temps et Espace”, Ivo Buzek (dir.), Brno, Masarykova univerzita, 131-143.
  5. Kostro Monika (2010), „Les pratiques dénominatives en promotion immobilière dans les grandes villes de Pologne : une étude en sociolinguistique urbaine”, [w:] A. Dutka-Mańkowska, T. Giermak-Zielińska (red.), Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 285-293.
  6. Wróblewska-Pawlak Krystyna, Kostro Monika (2011), Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny w polemicznym dyskursie politycznym, [w:] „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3/2011, M. Załęska (red. numeru), 37-57.
  7. Wróblewska-Pawlak Krystyna, Kostro Monika (2012), „Using forms of address as a rhetorical means of constructing the ethos of the politician in the Polish political media discourse”, [w:] M. Załęska (red.), Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, 51-65.
  8. Kostro Monika (2012), „Manly banks and high-heeled bank accounts. Gender humour in advertising”, [w:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Polish Humour, Seria: Humour and Culture 2, Kraków, Tertium, 543-557.
  9. Kostro Monika (2012), „Między dekonstrukcją a powieleniem – humor w reklamie wykorzystującej stereotypy płci”, [w:] A. Kwiatkowska, A. Stanecka (red.), Kody humoru, Seria Humor. Teorie-praktyka-zastosowania, vol. 3/1, Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 213-223.
  10. Kostro Monika (2012), „De la beauté multiple dans le discours publicitaire. Les manipulations sémantiques du lexème beauté comme stratégie de persuasion”, [w:] A. Dutka-Mańkowska, A. Kieliszczyk, E. Pilecka (red.), Grammaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 208-217.
  11. Kostro Monika (2012), „De la difficulté d’étudier les représentations (socio)linguistiques en polonais”, [w:] K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko (red.), Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research / Aspects sémantiques et formels dans les recherches linguistiques, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 121-130.
  12. Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna (2013), Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym, „tekst i dyskurs – text und diskurs”, nr 6, 153-168.
  13. Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna (2014), „Le rôle des formes d’adresse dans les stratégies de disqualification de l’adversaire politique femme dans le discours politique médiatisé”, [w:] A. Kieliszczyk, E. Pachocińska (red.), L’analyse du discours : de la théorie à la pratique, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 59-74.
  14. Kostro Monika (2014), „O męskim banku i koncie na obcasach. Humor w reklamie”, [w:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Humor polski, Seria Humour and Culture 4, Kraków, Tertium, 589-607.
  15. Kostro Monika (2014), Łagodny uśmiech żelaznych dam… Argument płci w dyskursie o kobietach politykach w prasie społeczno-politycznej, „Socjolingwistyka”, nr 28, 165-186.
  16. Kostro Monika (2015), „Donner du poids aux mots. De quelques procédés d’intensification dans le discours de François Hollande sur sa politique de changement”, [w:] K. Wróblewska-Pawlak, A. Kieliszczyk (red.), L'intensification st ses différents aspects, Warszawa, Zakład Graficzny UW, 55-70.
  17. Kostro Monika (2015), „Les noms de résidences et d’ensembles résidentiels : entre toponyme urbain et nom commercial”, [w:] A. Gałkowski, R. Gliwa (red.), Mikrotoponimy i makrotopo¬nimy w komunikacji i literaturze, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 217-227.
  18. Kostro Monika (2015), „L’image de l’homme politique construite à travers le décryptage médiatique de son discours : vers un ethos postdiscursif ?”, [w:] K. Wróblewska-Pawlak, J. Sujecka-Zając, E. Pachocińska (red.), Regards sur l’oral et l’écrit, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 89-98.
  19. Kostro Monika (2015), La France en quête de confiance : la construction des émotions dans les vœux des hommes politiques pour la nouvelle année, „Studia Romanica Posnaniensa”, nr XLII/4, 47-62.
  20. Kostro Monika (2015), „Od despotycznej starszej pani do zbuntowanego nastolatka – o ludycznej i symbolicznej funkcji seniora w reklamie dla nie-seniorów”, [w:] E. Stroińska, M. Skorzycki (red.), „Po co nam artyści? Szkice z socjologii kultury i sztuki", Łódź, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 121-135.
  21. Dutka-Mańkowska Anna, Kostro Monika (2016), „L’analyse du discours des élections présidentielles en Pologne”, Mots. Les langages du politique, nr 112, s. 133-140.
  22. Dutka-Mańkowska Anna, Kostro Monika (2016), „Mowa przytoczona a wizerunek polityka w debatach prezydenckich 2015”, [w:] A. Budzyńska-Daca (red), 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, Warszawa, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 153-177.

You have to be logged in to send messages