dr Elżbieta Kozłowska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki
  Adres: pokój 2009 ul. Dobra 55 PL 00 – 312 Warszawa
  Stanowisko: wykładowca
  Funkcja: wykładowca w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego
  Specjalność: dydaktyka, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:elzbieta.kozlowska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:2001 magister filologii germańskiej, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska: Zur Rezeption des Totentanz-Motivs in: Bernhard Kellermanns "Totentanz", August Strindbergs "Totentanz" und Frank Wedekinds "Tod und Teufel"   2006 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa doktorska: "Mitten im Leben sind wir schon im Tode". Zur Rezeption des Totentanzes in deutschsprachigen Romanen des 20. Jahrhunderts   Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:nauczanie języka niemieckiego; korespondencja sztuk, głównie związki literatury z malarstwem, reportaże literackie Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

  Książki

  Georgiakaki, Manuela; Bovermann, Monika; Graf-Riemann, Elisabeth; Seuthe, Christiane; Schümann, Anja; Kozłowska, Elżbieta: Beste Freunde. Język niemiecki dla gimanzjum. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń. Hueber Verlag. München 2014.

  Kozłowska, Elżbieta: Landeskunde so interessant. Materiały kulturoznawcze z płytą DVD. Nowa Era. Warszawa 2014.

  Artykuły i recenzje (wybór)

  Kozłowska, Elżbieta: Ludwig Mehlhorn: Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau Initiative e. V., Kreisau 2012, ss. 287. W: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom LII. Warszawa 2013, s. 442-446.

  Kozłowska, Elżbieta: Hans-Joachim Maaz: Die narzistische Gesellschaft: Ein Psychogramm. C. H. Beck, München 2012, 236 S. W: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom LIII. Warszawa 2014, s. 647-649.

  Kozłowska, Elżbieta: Emigrant czy uchodźca? Galicyjski chłop w drodze do Ameryki w reportażu historycznym Martina Pollacka Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji. W: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom L. Warszawa 2012, s. 403-415.

  Kozłowska, Elżbieta: Nawiązania do historii w reportażu Wolfganga Büschera Berlin – Moskwa. Podróż na piechotę. W: Katarzyna Grzywka (red.): Kultura – Literatura – Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. Tom 1. Warszawa 2012, s. 261-279.

  Kozłowska, Elżbieta: Od śmiechu cynicznego do śmiechu radosnego – historia pewnego braterstwa w powieści Christopha Ransmayra Latająca góra. W: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom XXXVII. Warszawa 2008, s. 159-165.

You have to be logged in to send messages