dr hab. Monika Malinowska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo francuskie
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:m.a.malinowska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  1. tytuł magistra 2002, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, « Conditions d’exercice de la citoyenneté politique sous la Constituante (1789-1791) », promotor : dr Adam Stepnowski
  2. stopień doktora 2006, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, „Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce”, promotor: dr hab. prof. UW Zbigniew Naliwajek
  3. stopień doktora habilitowanego 2014, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, recenzenci: Katarzyna Dybeł (UJ), Remigiusz Forycki (UW), Marek Mosakowski (UG), Maja Pawłowska (UWr)
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:
  • Zainteresowania badawcze oscylują wokół francuskiej literatury i kultury epoki Ancien régime’u. Przy czym szczególne zainteresowanie związane jest z historią kobiety tejże epoki (w tym także na tle porównawczym – Francja i Polska) z uwzględnieniem obszaru badań nazywanym querelle des femmes (sporem o kobiety).
  • Od 2015 r. udział w projekcie naukowo-badawczym finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanym w ramach porozumienia między Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (fond 695, sygn. 260) polegającym na wykonaniu odpisów i naukowej interpretacji listów Marii Kazimiery d’Arquien z lat 1696-1699.
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  1. Książki: 1. François Poulain de la Barre et son œuvre oubliée, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 2016. 2. FrançoisPoulain de la Barre (1647-1723) wobec zagadnień swojej epoki, Warszawa, Elipsa, 2013. 3. Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, Warszawa, WUW, 2008.
   
  1. Rozdziały w monografiach : 1/ « Poulain de la Barre, un linguiste oublié », François Poulain de la Barre – égalité, radicalité, modernité, red. M.-F. Pellegrin, Paris, Vrin, 2017, s. 97-113. 2/ „Francuskie badania nad sporem o kobiety”, Kobieta w kulturze i literaturze – od antyku po XXI wiek, red. M. Malinowska, Warszawa 2017, s. 247-255. 3/ „Idee Poulaina de la Barre – zapożyczenia i przemiany w dobie oświecenia”, Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich, red. J. Dygul, M. Kulesza i A. Sobczyk, Warszawa 2016, s. 290-297. 4/ „Mistrz i uczennice, czyli jak damy mogą nabywać wiedzę wedle Poulaina de la Barre (Francja XVII wieku)”, Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, red. J. Dimke-Kamola i A. Loba, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 207-215. 5/ „Dzieła François Poulaina de la Barre w polskich bibliotekach”, Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, red. A. Rzepka, D. Pudo, M. Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, s. 317-324. 6/ „Nieznany projekt Dykcjonarza historycznego przygotowany przez Samuela Chappuzeau pod koniec XVII wieku”, Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. M. Pawłowska, T. Wysłobocki, Wrocław 2013, s. 127-133. 7/ « Le Cid – projection idéale de Jan „Sobiepan” Zamojski en vue d’une propagande politique » – Inspirations: English, French and Polish Cultures, red. D. Guzowska, M. Kamecka, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011, s. 25-3
   
  1. Artykuły w czasopismach: 1/ „Siedemnastowieczne opisanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego wedle francuskiego protestanta Du Maya”, Studia Niemcoznawcze tom LVIII, red. L. Kolago, Warszawa 2016, s. 23-32. 2/ „Czy Francja Ludwika XIV interesowała się swoimi sąsiadami zza Renu ?”, Studia Niemcoznawcze tom LVII, red. L. Kolago, Warszawa 2016, s. 69-79. 3/ « La transgression de la loi et des mœurs par les jeunes filles dans la première partie du Roman bourgeois d’Antoine Furetière (1666) », Transgression dans la littérature française et francophone, Literaport n°2, Opole 2015, s. 101-111. 4/ „Czy kobiety miały taki sam wpływ na rozwój życia literackiego we Francji i Rzeczpospolitej szlacheckiej? Słów kilka o salonach, dworach i dworkach”, Acta Philologica 47, red. A. Pochmara-Ryżko, Warszawa 2015, s. 27-35. 5/ „Samuel Chappuzeau (1625-1701) – Francuz na niemieckich dworach”, Studia Niemcoznawcze tom LVI, red. L. Kolago, Warszawa 2015, s. 97-107. 6/ « La transformation de la société sans révolte au XVIIe siècle – la vision de François Poulain de la Barre », Révolte et révolution, Literaport n° 1, Opole 2014, s. 79-86. 7/ „Krytyka ideału honnêteté na tle nowoczesnych poglądów Poulaina de la Barre”, Acta Philologica 43, red. A. Pochmara-Ryżko, Warszawa 2014, p. 150-156.

You have to be logged in to send messages