dr Mirosław Miernik
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: Pokój 231, ul. Hoża 69 00-681 Warszawa
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja: 'manager' bibliografii IA UW w systemie PBN-R
  Specjalność: Współczesna kultura amerykańska, badania nad konsumpcją.
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:m.a.miernik@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:magister, Uniwersytet Warszawski, 2005 doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2011 Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Zainteresowania: życie codzienne a kultura popularna w Stanach Zjednoczonych w XX i XXI w.; badania nad subkulturami; Konsumpcja i kultura konsumeryzmu w Stanach Zjednoczonych; literatura amerykańska XX i XXI wieku; życie i twórczość Fredericka Williama Rolfe'a.

  Moim aktualnym projektem jest badanie wymiaru zmian jakie kryzys gospodarczy 2007/2008 r. miał na amerykańską kulturę konsumencką i ideologie związane z rynkiem ze szczególnym uwzgledieniem kontekstu literaury.
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Miernik, Mirosław Aleksander (2016). "Hipsterzy, Beaci i Bitnicy: O Subkulturowych Korzeniach Beat Generation" w: "Bitnicy", red. Marek Paryż (25-44).

  Miernik, Mirosław Aleksander (2016). "’Everybody knows that the game was rigged’: Protests against the War on Terror in the Work of Ministry, Nine Inch Nails, and Tom Waits” w: America: Justice, Conflict, War, red. Amanda GIlroy and Marietta Messmer. Heidelberg: Universitätsverlag Winter (171-188).

  Miernik, M. A. (2015). "Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999" w: Kultura Rocka: Twórcy - Tematy - Motywy. Tom 1. Red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański, Toruń: Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne ProLog (pp. 200-211).

  Miernik, M. A. (2015). "A Vicious Circle: How Canon Continues to Reinforce Sex Segregation in Literature in the 21st Century" w: Acta Philologica, nr 47 (pp 85-96).

  Miernik, M. A. (2015). "The Problem of Deviance in Subcultural Studies" in: Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. Frankfurt: Peter Lang.

  Miernik, M. A. (2015). Rolfe, Rose, Corvo, Crabbe: The Literary Images of Frederick Rolfe. Frankfurt: Peter Lang.

  Miernik, M. A. (2014). "Between Audacity and Convention: a Reassessment of Frederick Rolfe's Fiction" w: Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture, vol. 4. Warsaw: Ośrodek Studiów Brytyjskich UW (pp. 343-352).

  Miernik, M. A. (2013). "A Taxonomy of Fame: A Semiotic Approach" w: Acta Philologica 43. Warszawa: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (pp. 13-20).

  Miernik, M. A. (2013). "The Evolution of Emo and Its Theoretical Implications" w: Polish Journal for American Studies. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pp. 175-188).

  Miernik, M. A. (2008). "Nadinterpretacje, metafory i obskurantyzm – analiza błędów najczęściej popełnianych w dziedzinie kulturoznawstwa", w: Andrzej Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plichta (red.) Tożsamość kulturoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (pp. 119-124).

You have to be logged in to send messages