dr Anna Osmólska-Mętrak
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Katedra Italianistyki
  Adres: ul. Oboźna 8
  Stanowisko: starszy wykładowca
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:anna.metrak@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:2005 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, doktor nauk humanistycznych, 1983 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, magister filologii włoskiej (dyplom z wyróżnieniem) Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Historia kina włoskiego, recepcja kina włoskiego w Polsce, włoska kultura popularna, włosko-polskie relacje kulturalne. Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Książka autorska: 1) Kufer pełen rekwizytów. O roli przedmiotów i stałych motywów w twórczości Antonia Tabucchiego, Wydawnictwo Aula, Warszawa 2008, ss. 204. 2) Kino ze znakiem jakości. 15-lecie Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka, , Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2011, ss. 244 (wstęp i redakcja). 3) David Cronenberg w oczach krytyków filmowych/David Cronenberg in the Eyes of Film Critics, Fundacja Tumult, 2016 (wstęp i redakcja). Krytyczne opracowanie przekładu: 4) Pier Paolo Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, przekład Anna Mętrak, Izabela Napiórkowska, Mateusz Salwa, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2012, (tłumaczenie oraz opracowanie przypisów autorskich), ss. 239–358. Artykuły w pracach zbiorowych: 5) Na trasie Breslau-Breslavia: o włoskich przekładach prozy Marka Krajewskiego, [w:] Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, pod red. Katarzyny Biernackiej-Licznar i Justyny Łukasiewicz, Toruń 2010, ss. 174-189. 6) …twierdzi Pereira: proza filmowa [w:] Od Boccaccia do Tabucchiego, pod red. Artura Gałkowskiego i Anny Miller-Klejsy, Warszawa 2012, ss. 290-307. 7) Tonino Guerra: scenarzysta włoski, poeta z Romanii [w] Literatury mniejsze Europy romańskiej, pod red. Mirosława Loby, Barbary Łuczak, Alfonsa Gregoriego, Poznań 2012, ss. 69-75 8) Włoskie filmy na polskich ekranach w latach 1945-1989 [w:] Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topika, koprodukcje, recepcja, pod red. Anny Miller-Klejsy i Moniki Wodniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 121-134. Artykuły w czasopismach: 9) Tęskniąc za Tabucchim, Nowa Dekada Krakowska, Nr 5, 2014. 10) Kochany pamiętniku… Nanni Moretti i filmowe dzienniki, KINO Nr 11 r. 2015, ss. 48-50. 11) Życie po życiu, KINO, Nr 04 2016, ss. 6-9.

You have to be logged in to send messages